Ferie w mieście

„Ferie w mieście” to półkolonia dla dzieci i młodzieży, organizowana przez naszą Fundację w drugim tygodniu krakowskich ferii zimowych, od prawie 20 lat.

„Ferie w mieście” są najczęściej skierowane do dwóch grup wiekowych:
• dzieci w wieku 6-9 lat;
• dzieci w wieku 10-12 lat.

Adresatami projektu są dzieci, które podczas przerwy zimowej nie korzystają
z wyjazdowych form wypoczynku.
Fundacja ze swoją ofertą  stara się dotrzeć przede wszystkim do tych osób, które mają trudną sytuacją finansową, rodzinną, czy też społeczną.

Co istotne, w przygotowaniu oraz realizacji programu półkolonii biorą udział nie tylko wychowawcy, ale również wolontariusze – uczniowie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie, którzy przez 5 dni prowadzą zabawy, zajęcia i animacje dla uczestników.

Ferie - program ogólny

Ogólny program półkolonii:

9.00 – rozpoczęcie
9.15 – zajęcia warsztatowe: plastyczne, taneczne, muzyczne, gry i zabawy, zajęcia sportowe/ lub wycieczka
12.00 – poczęstunek
12.30 – zajęcia warsztatowe (teatralne, sportowe) /lub wycieczka
14.15 – podsumowanie dnia, zakończenie

Ferie w mieście - istotne informacje

ZAPISY:

W celu zapisania dziecka na półkolonię należy wysłać formularz zgłoszeniowy. Zapisy są prowadzone na ok. 2 miesiące przed rozpoczęciem ferii.

Jak można wesprzeć nasz projekt?

Prosimy o darowizny: 90 1020 2892 0000 5402 0148 2157, w tytule przelewu proszę wpisać „Ferie w mieście”. Dziękujemy! 🙂

Close Menu