Fundusz celowy - Kraków

Fundusz Celowy pn. „Wspieranie pijarskich inicjatyw edukacyjnych” ma na celu wspieranie oświaty, w tym rozszerzonej oferty edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży.

Darowizny na rzecz funduszu dla Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie można wpłacać na poniższe dane:

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Akacjowa 5, 31 – 466 Kraków

nr rachunku bankowego:

40 1600 1013 1846 6783 0000 0001

Close Menu