O fundacji

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego jest organizacją pozarządową, założoną w 1998 roku przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Fundacja jest organizacją Pożytku publicznego (OPP), czyli jest uprawniona do otrzymywania 1%.

Fundacja działa w obszarze edukacji i wychowania. Pomaga dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym.

MISJA FUNDACJI:

Każde dziecko ma potencjał. Każde dziecko ma talent. Bez względu na sytuację finansową czy społeczną. Bez względu na to czy mieszka w dużym mieście czy w małej miejscowości.

Fundacja dla dzieci:

Fundacja organizuje projekty umożliwiające poznanie przez dzieci swoich zdolności oraz predyspozycji. Pomaga w finansowaniu zajęć dodatkowych, a także w rozwoju osobistym każdego z Podopiecznych. Fundacja współpracuje ze szkołami, świetlicami szkolnymi oraz środowiskowymi, a także innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci.

Fundacja dla Młodzieży:

Młodzież jest dla nas ważna. To młodzież ma wpływ na poprawę życia w swoich społecznościach. To młodzież stanowi Grupę Wolontariatu prowadzoną przez Fundację. To właśnie młodzież pomaga potrzebującym: dzieciom, osobom starszym, samotnym. Fundacja Oświatowa wychowuje młodzież, rozwija postawę obywatelską i uczy młodych ludzi empatii, a także otwartości na współpracę z otoczeniem.

Fundacja dla Seniorów:

Fundacja Oświatowa nie zapomina również o osobach starszych i samotnych. Działa na zasadzie współpracy międzypokoleniowej. Organizuje spotkania i zajęcia dla osób starszych. Przekazuje również pomoc rzeczową. Jak konkretnie działa Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego? Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi projektami.

PROJEKTY FUNDACJI

CO FUNDACJA OŚWIATOWA ZREALIZOWAŁA DO TEJ PORY

 • 20 razy półkolonie „Ferie w mieście” oraz „Wakacje z mieście”, w których wzięło udział około 1500 dzieci.
 • 12 zimowisk dla ponad 500 uczestników.
 • 14 kolonii letnich dla ponad 1000 dzieci, z rodzin borykających się z trudnościami.
 • Programy autorskie „Wakacje z…” dla ponad 260 dzieci z rodzin najuboższych.
 • Charytatywne wieczory kabaretowe dla blisko 2000 uczestników.
 • Wystawy i wydarzenia kulturalne dla około 1200 gości.
 • Szkolenia i warsztaty dla ponad 500 wolontariuszy.
 • Zajęcia pozalekcyjne dla 1200 dzieci, m.in. w ramach świetlic środowiskowych.
 • Zbiórki materiałów szkolnych dla kilkuset uczniów.
 • Zbiórki żywności i środków czystości dla kilkuset ubogich Polaków na Ukrainie oraz osób bezdomnych z Katowic.
 • Spotkania świąteczne dla ponad 1100 osób starszych i samotnych.
  Polsko – szwajcarski projekt z zakresu edukacji obywatelskiej dla 2050 szkół.
 • Warsztaty i zajęcia dla ponad 300 seniorów.
 • Siedem edycji programu „Plus na Start” dla ponad 300 dzieci.
 • Program „Szkoła częścią Wspólnoty” dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych.
Close Menu