W dniach od 4 maja do 31 października 2022 roku Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego realizowała projekt „Szkolny wolontariat na plus!” skierowany do małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Z wielką przyjemnością prezentujemy najważniejsze działania i efekty realizacji tego projektu, które niewątpliwie wpłynęły na rozwój szkolnych klubów wolontariatu: https://oswiatowa.pijarzy.pl/szkolny-wolontariat-na-plus-podsumowanie-projektu/

Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji

W 2021 roku Fundacja realizowała projekt „Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji” , który był skierowany do małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które:
– prowadzą Szkolne Kluby Wolontariatu i chcą je rozwijać;
– chcą założyć Szkolny Klub Wolontariatu.

Głównym celem projektu było tworzenie i rozwój Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Co zyskały szkoły w ramach udziału w projekcie:
wsparcie merytoryczne w prowadzeniu bądź zakładaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu (uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w warsztatach on-line w wymiarze 6h lekcyjnych, a także konsultacjach);
otrzyma dotację w kwocie 1000 złotych na realizację własnego projektu Szkolnego Klubu Wolontariatu (wydarzenie charytatywne, społeczne lub integracyjne) po uprzednim przygotowaniu wniosku dotacyjnego (w opracowaniu wniosku pomogą przedstawiciele Realizatora).
 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Close Menu