O wolontariacie

Nasze skuteczne działania na rzecz potrzebujących nie byłyby możliwe bez wspaniałych, zaangażowanych, pełnych zapału i pomysłów Wolontariuszy.

Obecnie w Grupie Wolontariatu działa około 80 osób,.
W działania wolontaryjne można włączyć się zarówno na początku roku szkolnego, jak i w jego trakcie. Akcje i projekty, w realizację, których można się zaangażować są prezentowane przez Opiekunów wolontariatu, a następnie sami Wolontariusze decydują, które działania będą współtworzyć.

Kodeks Wolontariusza

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA:

 1. Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 2. Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 3. Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
 4. Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 5. Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
 6. Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
 7. Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 9. Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 10. Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.


Źródło: Materiały Małgorzaty Ochman, zamieszczone na stronie www.wolontariat.pl

Grupy wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 uruchomione zostały trzy grupy wolontariatu:

 1. Wolontariat szkolny dla uczniów 7 i 8 klas Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (opiekun: Przemysław Kołacki)
 2. Wolontariat szkolny dla uczniów 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów (opiekun: Beata Nosek)
 3. Wolontariat Fundacyjny dla osób uczęszczających co najmniej do 2 klasy szkoły średniej (opiekun: Beata Nosek).
Close Menu