Projekt: Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji

Projekt jest skierowany do małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które:
– prowadzą Szkolne Kluby Wolontariatu i chcą je rozwijać;
– chcą założyć Szkolny Klub Wolontariatu.

Głównym celem projektu jest tworzenie i rozwój Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Co zyska szkoła w ramach udziału w projekcie:
wsparcie merytoryczne w prowadzeniu bądź zakładaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu (uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w warsztatach on-line w wymiarze 6h lekcyjnych, a także konsultacjach);
otrzyma dotację w kwocie 1000 złotych na realizację własnego projektu Szkolnego Klubu Wolontariatu (wydarzenie charytatywne, społeczne lub integracyjne) po uprzednim przygotowaniu wniosku dotacyjnego (w opracowaniu wniosku pomogą przedstawiciele Realizatora).
 

Rekrutacja do projektu została zakończona – bierze w nim udział 17 zgłoszonych szkół.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Najważniejsze założenia projektu​

1. W projekcie biorą udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Województwa Małopolskiego, które:
a) zgłosiły chęć uczestnictwa w nim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.oswiatowa.pijarzy.pl;
b) posiadają na swoim terenie: szkolny klub wolontariatu/radę wolontariatu i chcą go/ją rozwijać lub planują utworzenie w/w organu i rozpoczęcie jego działalności.

2. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 17 szkół (w tym podstawowych i ponadpodstawowych).

3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do udziału w 6 godzinnych warsztatach e-learningowych (on-line) przeznaczonych zarówno dla członków szkolnych klubów wolontariatu/ rad wolontariatu jak i opiekunów tego organu. Terminy warsztatów:
a. dla nauczycieli: 22.09.2021r. w godz. 15.00-19.30 lub 27.09.2021r. w godz. 9.00-13.30.
b. dla uczniów: 23.09.2021r. w godz. 15.00-19.30 lub 28.09.2021r. w godz. 9.00-13.30.

4. Uczestnicy projektu mają prawo wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz konsultacjach telefonicznych i e-mailowych z przedstawicielami Fundacji, którzy pomagać będą w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu dotacyjnego szkolnych klubów wolontariatu.

5. Projekty dotacyjne (zaakceptowane wcześniej przez realizatora) mogą być realizowane przez szkołę zakwalifikowaną do projektu w terminie pomiędzy 18.10. a 23.12.2021 roku.

6. Uczestnicy projektu mają prawo korzystać w celu przygotowania i realizacji projektu dotacyjnego z sali udostępnionej przez Realizatora w terminie 28.10 do 17.12.2021 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów (ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków), zgodnie z harmonogramem, który zostanie im przekazany.

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenie do projektu oznacza automatycznie możliwość realizacji swojego projektu wolontaryjnego (zgodnie z regulaminem).

Close Menu