Pijarzy Rzeszów

W ramach współpracy z pijarską Parafią pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, nasza Fundacja prowadzi Fundusz celowy pn. „Działalność charytatywna”. 

Fundusz ma na celu realizację działań charytatywnych, w tym przede wszystkim:

  1. Wszechstronne wsparcie rodzin potrzebujących pomocy;
  2. Wyrównywanie szans dzieci pochodzących z uboższych rodzin poprzez poprawę warunków bytowych;
  3. Wspieranie wszechstronnych konsultacji (prawnych, finansowych, psychologicznych, lekarskich) dla rodzin z dziećmi, które znalazły się w kryzysowych sytuacjach.

Więcej o działalności rzeszowskiej Parafii: https://www.facebook.com/pomagam.rzeszow/

Aby wesprzeć...

Darowizny na rzecz projektu „Działalność charytatywna – Rzeszów” można wpłacać na poniższe dane:

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Akacjowa 5, 31 – 466 Kraków

nr rachunku bankowego: 56 1600 1013 1846 6783 0000 0004

Close Menu