Plus na start

Program „Plus na Start” był realizowany przez Fundację w latach 2010-2017. To program, dzięki któremu dzieci, mające utrudniony start w życie, mogły realizować marzenia oraz rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia.

 

Co zawierał program "Plus na Start"?

W RAMACH PROGRAMU „PLUS NA START” REALIZOWANO:

 • Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – w 2017 roku w ramach projektów zwycięskich instytucji:
  – Szkoła Podstawowa w Rdziostowie (Obycie umila życie – zajęcia dziennikarsko – literackie, teatralne, plastyczne, a także nauka zasad savoire – vivre);
  – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej (Razem raźniej – realizacja zajęć plastycznych dla harcerzy oraz podopiecznych Ośrodka dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczawnicy, przygotowanie kartek i ozdób świątecznych);
  – Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie (Z tańcem przez życie – realizacja zajęć tanecznych dla dzieci w wieku 4 – 11 lat, przygotowanie okazjonalnych występów artystycznych);
 • Pomoc Wolontariusza – „starszy brat” lub „starsza siostra”, oferujący pomoc w nauce, zabawie – dla potrzebujących dzieci.
 • „Wakacje z…” – warsztaty wakacyjne, oparte na autorskim programie. Podczas wyjazdów dzieci brały udział w rozmaitych wycieczkach, a także w licznych grach, zabawach i zajęciach, przygotowanych przez kadrę oraz wolontariuszy – animatorów: naukowych, plastycznych, sportowych i innych umożliwiających poznanie swoich mocnych i słabych stron.
 • Wyprawka szkolna dla dzieci – paczki z artykułami szkolnymi (przygotowane przez uczniów pijarskiego Liceum i Gimnazjum w Krakowie);
 • Okazjonalne spotykania z animatorami, np.: Mikołajki, Dzień Dziecka itp.
Close Menu