1% dla ZSHT w Zakopanem

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem, Fundacja Oświatowa pomaga szkole w pozyskiwaniu 1% podatku na konkretne zadania: 

  1. Wspomaganie procesu kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży;
  2. Udzielanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin niezamożnych wszechstronnej pomocy w zdobywaniu optymalnego wykształcenia;
  3. Promowanie najlepszych nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej i pedagogicznej z młodzieżą;
  4. Organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży;
  5. Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, a także podejmowanie działań mających na celu edukację ekologiczną, krajoznawczą oraz wypoczynkową dzieci i młodzieży;
  6. Przyznawanie szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży stypendiów naukowych;
  7. Promocja i organizacja wolontariatu;
  8. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach.
Close Menu