Zespół

o. Sławomir Dziadkiewicz SP – Prezes Zarządu Fundacji

Jest absolwentem Technikum Elektronicznego przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu, Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r., następnie rozpoczął pracę jako duszpasterz, wychowawca i nauczyciel matematyki w pijarskim liceum w Krakowie. W 2004 r. został delegowany do współtworzenia Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu. Tam pracował jako duszpasterz, wychowawca, nauczyciel matematyki i wicedyrektor a od 2010 r. jako dyrektor szkoły. W latach 2015 – 2019 roku Dyrektor Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach. Od 2019 roku Dyrektor Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie. Od 2015 roku Asystent Prowincjała ds. edukacji formalnej i laikatu.

Katarzyna Peterman – Wiceprezes Zarządu Fundacji, Dyrektor Biura

Absolwentka Europeistyki oraz Zarządzania w oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Fundacji Oświatowej pracuje od ponad 10 lat w roli dyrektora biura, od 2010r. pełniła dodatkowo funkcję Członka Zarządu. Od 2011r. jest również Wiceprezesem Zarządu, specjalizując się w zarządzaniu projektami i biurem fundacji. Trenerka prowadząca szkolenia m.in. dla sektora ngo oraz szkół. Ponadto działaczka społeczna w ramach sportowych inicjatyw. Prywatnie mama Mariki oraz Oliviera, żona Michała, miłośniczka podróżowania i dobrego jedzenia.

 
 

Janusz Podwika – Członek Zarządu

Magister Historii ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie i studia podyplomowe wiedza o społeczeństwie z elementami Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Nauczyciel Historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie. Laureat nagrody edukacyjnej Prezydenta Miasta Krakowa, Dyplomu Konfraterni Zakonu Pijarów, Pijarskiej nagrody Kalasancjusz z dzieckiem, Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wdzięczność Młodych Serc im. o. Józefa Jońca SP. Prywatnie ojciec Mateusza i Katarzyny, mąż Joanny. Zainteresowania: Sport.

 

 
 
 

o. Tomasz Abramowicz SP – Członek Zarządu

W 1998 r. rozpoczął pijarski nowicjat w Rzeszowie, a rok później złożył pierwsze śluby. W 2005 r. przyjął święcenia kapłańskie i przez 3 lata pracował jako katecheta i duszpasterz w pijarskiej parafii w Bolszewie k. Wejherowa. Następnie pracował w Rzeszowie, jako ojciec duchowny nowicjatu i duszpasterz młodzieży. Od 2008 r. jest duszpasterzem powołań, a od września 2011 pełni także posługę ojca duchownego w seminarium i mieszka w Krakowie. W 2011 r. został asystentem ds. ewangelizacji i powołań a w latach 2015 – 2019 był asystentem ds. kultury powołaniowej i procesów pastoralnych. Katecheta w pijarskim liceum w Krakowie.

 

Beata Nosek – Koordynator ds. projektów, koordynator ds. wolontariatu

Związana z Fundacją od 2012 roku, najpierw jako stażystka, a od września 2013 roku jako pracownik. W tym czasie była organizatorem zajęć dodatkowych dla dzieci i osób dorosłych, koordynatorem projektów m.in.:  „Seniorzy XXI wieku”, „Seniorzy XXI- edycja II”, „Szkoła częścią wspólnoty”, „Młodzież działa lokalnie” oraz programu SU-w-ak. Od 2018 roku koordynator ds. wolontariatu. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Poza pracą w Fundacji prowadzi zajęcia w Instytucje Pedagogiki UJ na kierunku pedagogika. W wolnym czasie lubi czytać kryminały.

Close Menu