KRS: 000 000 7646

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli naszą Fundację przekazując swoje 1,5% podatku w rozliczeniu PIT.

1,5% na Fundację Oświatową – zostanie przekazane na:
1. Programy dla dzieci i młodzieży (w tym: zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne);
2. Fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów;
3. Grupę Wolontariatu Calasanz, do której należą uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej i Liceum Zakonu Pijarów (w tym rozwój umiejętności młodych wolontariuszy, poprzez stwarzanie możliwości uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, czy wyjazdach).

Jak przekazać 1,5% podatku na działania Fundacji?

A. W przypadku chęci wsparcia działań statutowych fundacji w formularzu PIT proszę jedynie wpisać nr KRS Fundacji: 0000007646.

B. W sytuacji chęci wsparcia konkretnego działania fundacji, w formularzu PIT proszę wpisać nr KRS Fundacji: 0000007646, a w rubryce „cel szczegółowy” odpowiednio: Programy dla dzieci i młodzieży / Fundusz stypendialny / Grupa wolontariatu.

C. Rozlicz się za pomocą  bezpłatnego programu do rozliczeń PIT /pobierz program lub rozliczaj online/

Fundacja uczestniczy w projekcie „PITax.pl dla OPP”.
Bezpłatny program dostępny jest dzięki współpracy z IWOP oraz producentem oprogramowania PITax.pl.

Wykorzystaj swoje 1,5%...

Mechanizm „1,5%” jest prawem, każdego z nas (obywateli) do wsparcia wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeśli z tego prawa nie korzystamy to 1,5% naszego podatku trafia do Skarbu Państwa.

Jeśli nie dokonaliście Państwo wyboru lub do tej pory nie korzystaliście z przysługującego prawa to apelujemy by wesprzeć działalność naszej organizacji. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.oswiatowa.pijarzy.pl, jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o prowadzonych przez nas działaniach. uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, czy wyjazdach).

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PIT ZA 2023 ROK:

Do 30 kwietnia 2024 roku: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Do 28 lutego 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.

Podatnicy mogą nadsyłać swoje zeznania podatkowe zarówno w formie fizycznej, jak i drogą elektroniczną. Jeśli rozliczenie e-PIT zostało nadesłane online, podatnik może oczekiwać zwrotu nadwyżki w ciągu 45 dni. W innym przypadku, termin ten ulega wydłużeniu do trzech miesięcy.

 

Close Menu