Szkoła podstawowa

Wolontariuszem w Fundacji może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie powyżej 13 roku życia oraz absolwent tych szkół, który wyraża chęć do niesienie pomocy innym i zaangażowania w działania o charakterze wolontaryjnym. Osoby niepełnoletnie do pełnienia świadczeń wolontaryjnych potrzebują zgodny rodziców lub opiekunów prawnych.

Koordynator wolontariatu - Szkoła Podstawowa

dk. Przemysław Kołacki SP

 

Close Menu