PROGRAM #SU-w-ak

PROGRAM WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH #SU-w-ak realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Kto organizuje program ?
Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Czym jest program #SU-w-ak ?
Celem programu jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

Kto może wziąć udział w programie?
W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, które zgłoszą chęć uczestnictwa w nim poprzez formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZAPISU – proszę kliknąć

Od 9 do 30 stycznia 2023r. trwają ZAPISY (II tura). Zapraszamy! 

Program obejmuje m.in. warsztaty, konsultacje oraz konkurs dotacyjny na realizację własnych projektów.

Najważniejsze założenia Programu #SU-w-ak"

Podczas realizacji programu w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się 5 edycji konkursów dotacyjnych w następujących terminach:
10 do 21 października 2022 r. – zakończona
07 do 18 listopada 2022 r. – zakończona
09 do 20 stycznia 2023 r.
27 lutego do 10 marca 2023 r.
27 marca do 13 kwietnia 2023 r.

Na własne projekty Samorządy Uczniowskie mogą otrzymać dotację od 500 do 2000 zł.
W ciągu roku szkolnego 2022/2023 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 5 dotacji na realizację projektów dotacyjnych.

Projekty dotacyjne mogą dotyczyć następujących obszarów: integracja społeczności uczniowskiej;
b. integracja i wsparcie uczniów- obcokrajowców;
c. edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia;
d. promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;
e. kultura;
f. ekologia;
g. zdrowy tryb życia;
h. promocja przedsiębiorczości;
i. działalność charytatywna;
j. współpraca ze społecznością lokalną.

Projekty samorządowe mogą zostać zrealizowane między 24.10.2022 a 22.05.2023 roku, przy czym te rozpoczynające się w 2022 roku muszą zostać zakończone do 31.12.2022 roku.

Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty dotacyjne, które:
są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem;
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;
c. mają charakter działań społecznych czynnie angażujących uczniów szkoły;
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;
f. nie są dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych oraz szkolnych kół przedmiotowych i sportowych;
g. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury, nie są także akcjami realizowanymi w ramach innych projektów społecznych;
h. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
i. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
j. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Dodatkowo punktowane będą :
a. prowadzenie działań mających na celu eliminacje zużycia przy wykonywaniu projektu pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia;
b. korzystanie z zasobów szkoły czy też środowiska lokalnego podczas realizacji projektu;
c. przesłanie maksymalnie 2 minutowego filmiku promującego projekt, na którego realizację składany jest wniosek.

Materiały graficzne do pobrania

Baner dla szkół realizujących projekty w ramach programu #SU-w-ak:

 

Logo programu #Su-w-ak:

Link do Księgi Znaku Miasta Krakowa:

https://www.krakow.pl/208216,artykul,ksiega_znaku___system_identyfikacji_wizualnej_krakowa_do_pobrania.html

Pytania, wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu oraz udziału w konsultacjach on-line

Zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line:

Proponowane terminy spotkań on-line oraz stacjonarnych:
– poprzez platformę ZOOM (więcej informacji: https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-konsultacje-on-line-2/ )
– w biurze Fundacji (więcej informacji: https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-dyzury-stacjonarne-w-biurze-fundacji/ ) 

Ponadto zachęcamy do kontaktu:
telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Close Menu