PROGRAM #SU-w-ak

PROGRAM WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH #SU-w-ak realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Kto organizuje program ?
Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Czym jest program #SU-w-ak ?
Celem programu jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

Kto może wziąć udział w programie?
W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, które zgłoszą chęć uczestnictwa w nim poprzez formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZAPISU – proszę kliknąć

W ramach programu #SU-w-ak samorządy uczniowskie mogą:
– wziąć udział w konkursie dotacyjnym;
– uczestniczyć w warsztatach on-line (webinarach);
– wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych;
– opublikować materiały dotyczące swoich projektów w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ): https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-najczesciej-zadawane-pytania-faq/

Konkursy dotacyjne dla Samorządów Uczniowskich

Podczas realizacji programu w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 5 edycji konkursów dotacyjnych w następujących terminach:
01 do 13 październik 2021 r.
02 do 12 listopad 2021 r.
01 do 11 luty 2022 r.
01 do 11 marzec 2022 r.
04 do 13 kwiecień 2022 r.

Na własne projekty Samorządy Uczniowskie mogą otrzymać dotację od 500 do 2000 zł.
W ciągu roku szkolnego 2021/2022 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 7 dotacji na realizację projektów dotacyjnych.

Projekty dotacyjne mogą dotyczyć następujących obszarów: integracja społeczności uczniowskiej, edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia, kultura, ekologia, zdrowy tryb życia, promocja przedsiębiorczości, działalność charytatywna, współpraca ze społecznością lokalną.

Projekty dotacyjne mogą zostać zrealizowane między 01.10.2021 a 21.05.2022 roku, przy czym te rozpoczynające się w 2021 roku muszą zostać zakończone do 31.12.2021 roku

Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty dotacyjne, które:
a. są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem,
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu,
c. zakładają, że co najmniej 40 % dotacji zostanie przeznaczone na realizację działań związanych bezpośrednio z aktywnością uczniów, w tym np. zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły,
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych,
f. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury,
g. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
h. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
i. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Pytania, wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu oraz udziału w konsultacjach on-line

Zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line (na platformie Zoom). Szczegóły oraz dane do logowania – KLIKNIJ

Ponadto zachęcamy do kontaktu:
telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Close Menu