PROGRAM #SU-w-ak

PROGRAM WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH #SU-w-ak realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Kto organizuje program ?
Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Czym jest program #SU-w-ak ?
Celem programu jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

Kto może wziąć udział w programie?
W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, które zgłoszą chęć uczestnictwa w nim poprzez formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZAPISU – proszę kliknąć

W ramach programu #SU-w-ak samorządy uczniowskie mogą:
– wziąć udział w konkursie dotacyjnym;
– uczestniczyć w warsztatach on-line (webinarach);
– wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych;
– opublikować materiały dotyczące swoich projektów w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ): https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-najczesciej-zadawane-pytania-faq/

Konkursy dotacyjne dla Samorządów Uczniowskich

Podczas realizacji programu w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 5 edycji konkursów dotacyjnych w następujących terminach:
01 do 13 październik 2021 r. – zakończona
02 do 15 listopad 2021 r. – zakończona
01 do 11 luty 2022 r. – zakończona
01 do 11 marzec 2022 r. – zakończona
04 do 13 kwiecień 2022 r. – zakończona

Na własne projekty Samorządy Uczniowskie mogą otrzymać dotację od 500 do 2000 zł.
W ciągu roku szkolnego 2021/2022 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 7 dotacji na realizację projektów dotacyjnych.

Projekty dotacyjne mogą dotyczyć następujących obszarów: integracja społeczności uczniowskiej, edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia, kultura, ekologia, zdrowy tryb życia, promocja przedsiębiorczości, działalność charytatywna, współpraca ze społecznością lokalną.

W tym roku kalendarzowym projekty dotacyjne mogą zostać zrealizowane między 01.01.2022 a 21.05.2022 roku.

Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty dotacyjne, które:
a. są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem,
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu,
c. zakładają, że co najmniej 40 % dotacji zostanie przeznaczone na realizację działań związanych bezpośrednio z aktywnością uczniów, w tym np. zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły,
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych,
f. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury,
g. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
h. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
i. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Zachęcamy również do oglądania specjalnie przygotowanych webinarów:
https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-nagrania-z-webinarow-dla-uczniow-i-nauczycieli/
Oglądając filmy dowiecie się: w jaki sposób przygotować projekt, jak napisać wniosek i sprawozdanie, jak oceniane są wnioski, jak realizować swój projekt, a także jaka jest rola Samorządu Uczniowskiego i jego Opiekuna.

Materiały graficzne do pobrania

Baner dla szkół realizujących projekty w ramach programu #SU-w-ak:

 

 

 

 

 

 

 

Logo programu #Su-w-ak:

 

Link do Księgi Znaku Miasta Krakowa:

https://www.krakow.pl/208216,artykul,ksiega_znaku___system_identyfikacji_wizualnej_krakowa_do_pobrania.html

Pytania, wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu oraz udziału w konsultacjach on-line

Zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line (na platformie Zoom).  Szczegóły i dane do logowania: https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-konsultacje-w-kwietniu/

Ponadto zachęcamy do kontaktu:
telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Close Menu