PROGRAM #SU-w-ak

PROGRAM WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH #SU-w-ak realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Kto organizuje program ?
Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Czym jest program #SU-w-ak ?
Celem programu jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

Kto może wziąć udział w programie?
W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, które zgłoszą chęć uczestnictwa w nim poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/x2u863pkqFZKQxsdA

Rekrutacja do programu odbywa się w dwóch turach:
I tura od 25 września do 31 października 2023 roku,
II tura od 03 do 15 stycznia 2024 roku.

Program obejmuje m.in. warsztaty, konsultacje oraz konkurs dotacyjny na realizację własnych projektów.

Najważniejsze założenia Programu #SU-w-ak

1. Uczestnicy Programu mają możliwość:
a.wziąć udział w konkursach dotacyjnych;
b.wziąć udział w warsztatach edukacyjnych lub skorzystać z webinariów szkoleniowych;
c.wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz konsultacjach telefonicznych i e-mailowych z przedstawicielami Fundacji (koordynatorem projektu oraz ekspertem ds. projektów samorządowych), którzy pomagać będą w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu samorządowego;
d.ubiegania się o wyróżnienie „Lider Samorządności” zgodnie z Regulaminem Wyróżnienia „Lider Samorządności”;
e.otrzymania materiałów szkoleniowych przeznaczonych zarówno dla członków samorządu uczniowskiego jak i jego opiekuna;
f.przeprowadzenia na swoim terenie akcji promującej samorządność uczniowską m.in. w oparciu o przekazaną przez Fundację broszurę;
g.otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Programie.

2.W konkursach dotacyjnych brać udział mogą jedynie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych), które zapisały się do Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak oraz złożyły Deklarację Uczestnictwa w Programie.

3.UWAGA !!! Konkurs dotacyjny będzie realizowany osobno dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyjątkiem ostatniej edycji – „dogrywki”).
Zorganizowanych zostanie 5 edycji konkursu dotacyjnego, w następującym podziale:
A) dla szkół podstawowych:
23.10.- 08.11.2023r.
29.01.- 09.02.2024r.
B) dla szkół ponadpodstawowych:
30.10.- 15.11.2023r.
15.01.- 26.01.2024r.

Wspólna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „ dogrywka”: 03.04- 15.04.2024r.
Dodatkowe tury naboru, o ile będzie taka konieczność, przewidziane są na przełomie listopada i grudnia oraz na początku maja.

4. W każdej edycji konkursu szkoła może zgłosić do 2 projektów. Każdy z nich na kwotę od 500 do 2000 zł.

5. W ciągu roku szkolnego 2023/2024 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 5 dotacji na realizację projektów samorządowych.

6. Projekty dotacyjne mogą zostać zrealizowane między 02.11.2023 a 22.05.2024 przy czym te rozpoczynające się w 2023 roku muszą zostać zakończone do 31.12.2023r.

7. Projekty muszą dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów:
a. integracja społeczności uczniowskiej;
b. integracja i wsparcie uczniów – obcokrajowców;
c. edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia;
d. promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;
e. kultura;
f. ekologia;
g. zdrowy tryb życia;
h. promocja przedsiębiorczości;
i. działalność charytatywna;
j. współpraca ze społecznością lokalną.

Oczywiście mogą dotyczyć więcej niż jednego z nich.

8.Projekty powinny spełniać następujące wymagania:
a. są przygotowane z wyłącznie inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem;
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;
c. mają charakter działań społecznych czynnie angażujących uczniów szkoły;
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;
f. nie są dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych oraz szkolnych kół przedmiotowych i sportowych;
g. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury;
h. nie są także akcjami realizowanymi w ramach innych projektów społecznych;
i. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
j. nie zawierają opłat od uczestników;
k. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
l. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Dodatkowo punktowane będzie:
a. prowadzenie działań mających na celu eliminacje zużycia przy wykonywaniu projektu pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia;
b. korzystanie z zasobów szkoły czy też środowiska lokalnego podczas realizacji projektu;
c. przesłanie maksymalnie 2 minutowego filmiku promującego projekt, na którego realizację składany jest wniosek;
d. składanie wniosku po raz pierwszy.

Materiały graficzne do pobrania

Wkrótce zostaną udostępnione nowe materiały do pobrania.

Pytania, wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu:
telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Close Menu