Fundusz celowy - Elbląg

Fundusz Celowy pn. „Wspieranie pijarskich inicjatyw edukacyjnych” ma na celu wspieranie oświaty, w tym rozszerzonej oferty edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży.

Darowizny na rzecz funduszu dla Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu można wpłacać na poniższe dane:

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Akacjowa 5, 31 – 466 Kraków

nr rachunku bankowego:

83 1600 1013 1846 6783 0000 0003

Close Menu