O nas

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego jest organizacją pozarządową, założoną w 1998 roku przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Fundacja jest organizacją Pożytku publicznego (OPP), czyli jest uprawniona do otrzymywania 1,5%.

Fundacja działa w obszarze edukacji i wychowania. Pomaga dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym.

Najważniejsze projekty zrealizowane w ostatnich latach:

1. Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich SU-w-ak – realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”, finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Program obejmuje aktywizację samorządów uczniowskich poprzez warsztaty, konkursy dotacyjne, konsultacje oraz publikację w formie Księgi Dobrych Praktyk.
2. Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji – 17 małopolskich szkół biorących udział w projekcie otrzymało realne wsparcie na rozwój lub założenie szkolnego klubu wolontariatu. Projekt obejmował: warsztaty, konsultacje, przekazanie dotacji, współfinansowanie: Województwo Małopolskie.
3. Szkolny wolontariat na plus – całościowe wsparcie 6 szkolnych klubów wolontariatu poprzez: indywidualną diagnozę, coaching oraz wsparcie w podejmowanych działaniach, realizacja 6 projektów szkolnych klubów wolontariatu oraz otwarte warsztaty on-line i materiały szkoleniowe, współfinansowanie: Województwo Małopolskie (UMWM),
3. Półkolonie letnie – wypoczynek letni w oparciu o autorskie programy.
4. Ferie w mieście – półkolonie zimowe realizowane na podstawie własnych programów.
5. Kolonie letnie – m.in. „Wakacje na Bursztynowym Szlaku”, „Wakacje z Przygodami” itp.  
6. Młodzież działa lokalnie – Młodzi krakowianie działają lokalnie”- realizacja warsztatów dla młodzieży oraz realizacja 12 projektów społecznych przez 60 mieszkańców Krakowa w wieku 13- 20 lat; Finansowanie Gmina Miejska Kraków.
7. Szkoła częścią wspólnoty – publikacja, konferencje, warsztaty, szkolenia dla uczniów nauczycieli i dyrektorów 30 szkół z obszaru Polski południowej, Finansowanie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8. Organizacja świątecznych spotkań da osób starszych i samotnych.

Close Menu