Nasze projekty

Najważniejsze projekty realizowane obecnie przez Fundację Oświatową:

WOLONTARIAT – Nasze skuteczne działania na rzecz potrzebujących nie byłyby możliwe bez wspaniałych, zaangażowanych, pełnych zapału i pomysłów Wolontariuszy. Dlatego też staramy się szkolić naszych Wolontariuszy oraz rozwijać Grupę Wolontariatu prowadzoną przez Fundację.

MŁODZI KRAKOWIANIE DZIAŁAJĄ LOKALNIE – Projekt skierowany jest do 60 mieszkańców miasta Krakowa, w wieku 13-20 lat z co najmniej 10 krakowskich szkół. Celem głównym projektu jest popularyzowane realizacji projektów społecznych przez młodzież, a także propagowanie aktywności społecznej w zaangażowania w życie miasta Krakowa i społeczności lokalnej.

FUNDUSZE EDUKACYJNE – Fundusze współpracy mają na celu wspieranie oświaty, w tym rozszerzonej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie Funduszu stypendialnego.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA – Fundacja współpracuje z różnymi Partnerami w celu pomocy Potrzebującym (m.in. poprzez zbiórki rzeczowe, kampanię 1% podatku itd.).

Więcej projektów w rozwijanym menu „Nasze Projekty”, na naszej stronie.

 
 
Close Menu