„Szkolny wolontariat na plus” – podsumowanie projektu

„Szkolny wolontariat na plus” – podsumowanie projektu

W dniach od 4 maja do 31 października 2022 roku Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego realizowała projekt „Szkolny wolontariat na plus” skierowany do małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Z wielką przyjemnością prezentujemy najważniejsze działania i efekty realizacji tego projektu, które niewątpliwie wpłynęły na rozwój szkolnych klubów wolontariatu.

Co zrealizowaliśmy w ramach projektu?

Dzięki zaangażowaniu i współpracy ze szkołami udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane działania:
1) Całościowe wsparcie, obejmujące: indywidualną diagnozę potrzeb/problemów szkolnych klubów wolontariatu, analizę przeprowadzonej diagnozy wraz z propozycją rozwiązań, coaching oraz wsparcie w podejmowanych działaniach otrzymały szkolne klubu wolontariatu z następujących szkół:
– Zespół Szkół Da Vinci w Krakowie
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej
– Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie
– Zespół Szkolno Przedszkolny w Sąspowie
– Zespół Szkół Samochodowych im.inż. T.Tańskiego w Nowym Sączu

2) Realizacja 6 projektów przez szkolne kluby wolontariatu, które dotyczyły działalności wolontaryjnej (charytatywnej lub społecznej) oraz promowania idei wolontariatu w szkole lub w środowisku lokalnym:
– „Sztafeta pomocy” – projekt realizowany przez wolontariat w Zespole Szkół Samochodowych im.inż.T.Tańskiego w Nowym Sączu: celem projektu było zebranie jak największej ilości pieniędzy na leczenie dla potrzebujących: Tymka i Daniela. Dzięki trzem akcjom wchodzącym w skład „Sztafety Pomocy”, czyli Loterii fantowej, Streetball i Samochodówka Pasja Tuning, szkoła zebrała 7827,26 zł. Członkowie szkolnego wolontariatu brali udział w promocji akcji, przygotowując plakaty, rozwieszając je w szkole, umieszczając posty na szkolnym Facebooku oraz na bieżąco komentowali przebieg akcji, umieszczając zdjęcia i krótkie wpisy. Odpowiedzialni byli również za przygotowanie fantów do loterii oraz losów. Nauczyciele włączyli się przynosząc między innymi przedmioty na loterię, gadżety reklamowe, typu smycze, kalkulatory itp. Uczestnicy akcji 30.09.2022r. chętnie wrzucali pieniądze do puszek. Dyrekcja od początku akcji wspierała działania, została udostępniona świetlica na spotkania wolontariuszy oraz przeprowadzenie loterii, wsparła również finansowo akcję”.
– „Hello Ziemia” – projekt realizowany przez Szkolny Klub Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie, który przygotował warsztaty ekologiczne i biblioterapeutyczne. Wolontariusze zaprezentowali wykonaną przez siebie prezentację i quiz ekologiczny. Wolontariusze współprowadzili z koordynatorem zajęcia. Podczas warsztatów uczniowie ozdabiali eko torby i dekorowali kamienie, a także zapoznali się ze sztuką teatrzyku kamishibai.
– „Znam przeszłość swojego miasta” – projekt realizowany przez wolontariat w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie obejmował czytanie przez uczennice legendy dzieciom z klas pierwszych szkoły podstawowej. Dzieci gromadziły się w świetlicy szkolnej. Po przeczytaniu, wspólnie omawiały lekturę prowadzone pytaniami starszych uczennic. Do każdej lektury wolontariusze przygotowywali szereg ciekawych zajęć edukacyjnych: zagadki, rebusy, malowanki, pacynki, rozsypanki wyrazowe do tworzenia zdań z próbą inscenizowania treści. Ponadto, uczniowie starszych klas w ramach wychowania patriotycznego na zajęciach plastycznych i innych opiekuńczo-wychowawczych przygotowywali broszurki „Znam wybitnych Polaków” i obdarowywały młodszych uczniów.
– „Naukowy zawrót głowy” – projekt wolontariatu w Zespole Szkół Da Vinci w Krakowie miał na celu rozwinięcie i zachęcenie młodszych klas I- III do edukacji, która w tym przypadku wiąże się z zabawami, grami, eksperymentami, konkursami z zakresu: chemii, geografii i biologii pod nadzorem nauczycieli ww. przedmiotów.
Zadania dla uczniów kl. I-III przygotowali uczniowie kl. I i II LO oraz VIII SP pod opieką nauczycieli z chemii, biologii oraz geografii.
Były zarówno wybuchowe doświadczenia, obserwacje pod mikroskopem, zabawa w detektywów (linie papilarne) czy wędrówka przez różne kraje świata.
Uczniowie – wolontariusze angażowali się w przygotowanie zadań, doświadczeń, opracowanie scenariusza, przebranie się, a także zakup drobnych upominków dla uczniów I-III i nagród w konkursie.
– „Kolorowa jesień” – projekt szkolnego wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej – w ramach projektu uczniowie wykonali ramki z jesienną kompozycją oraz ugotowali marmoladę jabłkową. Wszystkie przygotowane podarunki zawiezione zostały przez reprezentację do DPS w Porąbce Uszewskiej.
W realizację projektu zaangażowani byli członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu. Pomocą podczas wycinania liści służyli uczniowie klas VI i VII.
Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie nie tylko rozwinęli swoje zdolności kulinarne i manualne, ale również stali się wrażliwsi ma cierpienie starszych ludzi.
– „Nitką malowane” – projekt Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sąspowie, obejmujący warsztaty samokształceniowe nauczycieli i wolontariuszy – uczniów , w tym: poznanie tajników metody string art., przygotowanie i zakup potrzebnych artykułów, które zostały wykorzystane podczas warsztatów, przygotowanie informacji na stronie szkoły oraz realizację warsztatów rękodzielniczych dla seniorów z wykorzystaniem metody string art. W czasie warsztatów uczestnicy wspólnie tworzyli swoje własne rękodzieła, a przez wspólną pracę integrowali się. I i II LO oraz VIII SP pod opieką nauczycieli z chemii, biologii oraz geografii.

3) Przeprowadziliśmy 1 szkolenie dla uczniów i nauczycieli z 20 szkół z Małopolski. W szkoleniach wzięło udział łącznie 41 osób. Podczas szkolenia uczestnicy rozwinęli swoją wiedzę w zakresie tego, czym jest wolontariat, w jaki sposób działać w ramach szkolnych klubów wolontariatu, w jaki sposób inspirować młodych ludzi do udziału w nimi, jak angażować się w wolontariat poza szkołą, jak sprawne i efektywnie prowadzić szkolne kluby wolontariatu.
Wszystkie małopolskie szkoły otrzymały materiały szkoleniowe zawierające praktyczne rozwiązania i przykładowe dokumenty, które można wykorzystać w wolontariacie szkolnym.

Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim szkołom, które zaangażowały się w projekt. Kibicujemy Wam, aby Wasze szkolne kluby wolontariatu rozwijały skrzydła, realizując rozmaite, wartościowe przedsięwzięcia.

Oficjalnie projekt „Szkolny wolontariat na plus” możemy uznać za zakończony.

Dodaj komentarz

Close Menu