#SU-w-ak – startuje rekrutacja do nowej edycji programu

#SU-w-ak – startuje rekrutacja do nowej edycji programu

Zapraszamy krakowskie szkoły do udziału w IV edycji „Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak”.
Program ten jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Program obejmie m.in. warsztaty, konsultacje oraz konkurs dotacyjny na realizację własnych projektów.

Rekrutacja do programu odbywa się w dwóch turach:

  • I tura od 25 września do 31 października 2023 roku,
  • II tura od 03 do 15 stycznia 2024 roku.

Link do formularza zapisu : https://forms.gle/x2u863pkqFZKQxsdA

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Uczestnicy Programu mają możliwość:
a.wziąć udział w konkursach dotacyjnych;
b.wziąć udział w warsztatach edukacyjnych lub skorzystać z webinariów szkoleniowych;
c.wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz konsultacjach telefonicznych i e-mailowych z przedstawicielami Fundacji (koordynatorem projektu oraz ekspertem ds. projektów samorządowych), którzy pomagać będą w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu samorządowego;
d.ubiegania się o wyróżnienie „Lider Samorządności” zgodnie z Regulaminem Wyróżnienia „Lider Samorządności”;
e.otrzymania materiałów szkoleniowych przeznaczonych zarówno dla członków samorządu uczniowskiego jak i jego opiekuna;
f.przeprowadzenia na swoim terenie akcji promującej samorządność uczniowską m.in. w oparciu o przekazaną przez Fundację broszurę;
g.otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Programie.

2.W konkursach dotacyjnych brać udział mogą jedynie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych), które zapisały się do Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak oraz złożyły Deklarację Uczestnictwa w Programie.

3.UWAGA !!! Konkurs dotacyjny będzie realizowany osobno dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyjątkiem ostatniej edycji – „dogrywki”).
Zorganizowanych zostanie 5 edycji konkursu dotacyjnego, w następującym podziale:
A) dla szkół podstawowych:
23.10.- 08.11.2023r.
29.01.- 09.02.2024r.
B) dla szkół ponadpodstawowych:
30.10.- 15.11.2023r.
15.01.- 26.01.2024r.

Wspólna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „ dogrywka”: 03.04- 15.04.2024r.
Dodatkowe tury naboru, o ile będzie taka konieczność, przewidziane są na przełomie listopada i grudnia oraz na początku maja.

4. W każdej edycji konkursu szkoła może zgłosić do 2 projektów. Każdy z nich na kwotę od 500 do 2000 zł.

5. W ciągu roku szkolnego 2023/2024 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 5 dotacji na realizację projektów samorządowych.

6. Projekty dotacyjne mogą zostać zrealizowane między 02.11.2023 a 22.05.2024 przy czym te rozpoczynające się w 2023 roku muszą zostać zakończone do 31.12.2023r.

7. Projekty muszą dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów:
a. integracja społeczności uczniowskiej;
b. integracja i wsparcie uczniów – obcokrajowców;
c. edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia;
d. promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;
e. kultura;
f. ekologia;
g. zdrowy tryb życia;
h. promocja przedsiębiorczości;
i. działalność charytatywna;
j. współpraca ze społecznością lokalną.

Oczywiście mogą dotyczyć więcej niż jednego z nich.

8.Projekty powinny spełniać następujące wymagania:
a. są przygotowane z wyłącznie inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem;
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;
c. mają charakter działań społecznych czynnie angażujących uczniów szkoły;
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;
f. nie są dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych oraz szkolnych kół przedmiotowych i sportowych;
g. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury;
h. nie są także akcjami realizowanymi w ramach innych projektów społecznych;
i. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
j. nie zawierają opłat od uczestników;
k. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
l. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Dodatkowo punktowane będzie :
a. prowadzenie działań mających na celu eliminacje zużycia przy wykonywaniu projektu pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia;
b. korzystanie z zasobów szkoły czy też środowiska lokalnego podczas realizacji projektu;
c. przesłanie maksymalnie 2 minutowego filmiku promującego projekt, na którego realizację składany jest wniosek;
d. składanie wniosku po raz pierwszy.

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu:

  • telefonicznego: 12 411 07 95 lub 784 043 896 w następujących terminach:
    Poniedziałek 9-14
    Środa 9-12 oraz 15.30-18.00
    Czwartek 8-14
  • e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Dodaj komentarz

Close Menu