#SU-w-ak: broszura promująca samorządność

#SU-w-ak: broszura promująca samorządność

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniwoskich #SU-w-ak. Przedstawiamy w niej pomysły i konkretne propozycje, jak promować samorządność w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Broszura do pobrania: Broszura promująca samorządność 2024

Samorządność w ramach samorządu uczniowskiego to możliwość samodzielnego organizowania się uczniów i kształtowania zasad współpracy, występowania w obronie interesów grupowych, wspólnego podejmowania decyzji oraz działania, a także względnie autonomicznego działania w obrębie oddolnie tworzonych na drodze wyborów organów samorządowych.

Zachęcamy: działajcie aktywnie!

Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Dodaj komentarz

Close Menu