Zapisy szkół do projektu „Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji”

Zapisy szkół do projektu „Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji”

Rozpoczynamy zapisy do projektu „Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji”, który jest skierowany do małopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

AKTUALIZACJA z dn. 10.09. – BRAK WOLNYCH MIEJSC W PROJEKCIE

Co zyska szkoła w ramach udziału w projekcie:
wsparcie merytoryczne w prowadzeniu bądź zakładaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu;
otrzyma dotację w kwocie 1000 złotych na realizację własnego projektu Szkolnego Klubu Wolontariatu (wydarzenie charytatywne, społeczne lub integracyjne) po uprzednim przygotowaniu wniosku dotacyjnego.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Najważniejsze informacje o projekcie

1. W projekcie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Województwa Małopolskiego, które:
a) zgłosiły chęć uczestnictwa w nim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.oswiatowa.pijarzy.pl;
b) posiadają na swoim terenie: szkolny klub wolontariatu/radę wolontariatu i chcą go/ją rozwijać lub planują utworzenie w/w organu i rozpoczęcie jego działalności.

2. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 17 szkół (w tym podstawowych i ponadpodstawowych).

3. Uczestnicy projektu będą zobowiązani do udziału w 6 godzinnych warsztatach e-learningowych (on-line) przeznaczonych zarówno dla członków szkolnych klubów wolontariatu/ rad wolontariatu jak i opiekunów tego organu. Terminy warsztatów będą podane do wiadomości Uczestników.

4. Uczestnicy projektu mają prawo wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz konsultacjach telefonicznych i e-mailowych z przedstawicielami Fundacji, którzy pomagać będą w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu dotacyjnego szkolnych klubów wolontariatu.

5. Uczestnicy projektu mają prawo korzystać w celu przygotowania i realizacji projektu dotacyjnego z sali udostępnionej przez Realizatora w terminie 28.10 do 17.12.2021 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów (ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków), zgodnie z harmonogramem, który zostanie im przekazany.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenie do projektu oznacza automatycznie możliwość realizacji swojego projektu wolontaryjnego (zgodnie z regulaminem).

Więcej informacji

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu e-mail: fundacja.szkoly@gmail.com lub telefonicznego 12 411 07 95.

Realizatorem projektu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

 

Dodaj komentarz

Close Menu