Dokumenty dla uczestników – półkolonia Kreatywne Ferie 2021

Dokumenty dla uczestników – półkolonia Kreatywne Ferie 2021

Dokumenty dla uczestników – półkolonia Kreatywne Ferie 2021

Przypominamy Rodzicom/ Opiekunom dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkolonii „Kreatywne Ferie 2021” o konieczności przesłania skanu karty kwalifikacyjnej na adres e-mail: fundacja.oswiatowa@gmail.com do dnia 4.01.2021.

Oryginały wszystkich dokumentów (poniżej) należy dostarczyć do Organizatora w pierwszym dniu półkolonii, tj. 11.01.

Ze względu na obowiązujące wytyczne półkolonia zostanie zorganizowana w budynku Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (ul. Dzielskiego 1, Kraków)

Pytania?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail (preferowany): fundacja.oswiatowa@gmail.com lub telefoniczny 12 411 07 95.

Dodaj komentarz

Close Menu