II edycja konkursu dotacyjnego w ramach programu #SU-w-ak

II edycja konkursu dotacyjnego w ramach programu #SU-w-ak

II edycja konkursu dotacyjnego w ramach programu #SU-w-ak

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu dotacyjnego dla krakowskich samorządów uczniowskich, realizowanego w ramach programu #SU-w-ak.

Wnioski dotacyjne można składać od 02 do 13 listopada 2020r.

Program ten jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Najważniejsze informacje o II edycji konkursu

1) Samorządy uczniowskie mogą ubiegać się o dofinansowanie od 500 zł do 2000 zł na realizację projektu dotacyjnego.
2) W ramach każdej z edycji każda szkoła może zgłosić 5 projektów.
3) Projekty dotacyjne dotyczyć powinny co najmniej jednego z następujących obszarów:
• integracja społeczności uczniowskiej,
• edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia,
• kultura,
• ekologia,
• zdrowy tryb życia,
• promocja przedsiębiorczości,
• działalność charytatywna,
• współpraca ze społecznością lokalną.
4) Projekty powinny być przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego i realizowane w głównej mierze według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem.
5) W realizację projektu z ramienia szkoły powinien włączyć się opiekun samorządu uczniowskiego.
6) Wniosek w ramach konkursu dotacyjnego należy przesłać w formie skanu na adres: fundacja.mlodziez@gmail.com ( zachęcamy do wysłania na podany adres wniosków również do konsultacji).
7) Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Krakowa w ramach konkursu dotacyjnego realizowane mogą być projekty w formie zdalnej w związku z panującą pandemią (również projekty, które z założenia miały być realizowane w formie stacjonarnej mogą przejść na formę zdalną).
8) W ramach tej edycji konkursu składać można wnioski na projekty, których realizacja rozpocznie się i zakończy do 31.12.2020 roku oraz takie, które realizowane będą w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Przypominamy, że udział w konkursie dotacyjnym jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu do Programu #SU-w-ak poprzez formularz elektroniczny: https://mlodziez.krakow.pl/rejestracja-do-programu-suwak-szkola/ .

Pytania? Wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt:

e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

tel. 12 411 07 95 lub 784 043 896 /od wtorku do piątku w godzinach od 09.30 do 14.00/.

Dodaj komentarz

Close Menu