Najważniejsze informacje dla szkół realizujących projekty w ramach programu #Su-w-ak

Najważniejsze informacje dla szkół realizujących projekty w ramach programu #Su-w-ak

Najważniejsze informacje dla szkół realizujących projekty w ramach programu #Su-w-ak

Przypominamy najważniejsze zasady i obowiązki dla Samorządów Uczniowskich realizujących projekty w ramach dotacji programu #SU-w-ak.
Prosimy o zapoznanie się z nimi i wdrożenie ich podczas realizacji swoich projektów. Umożliwi to sprawną i dobrą współpracę między Szkołą a Fundacją (Operatorem programu #SU-w-ak). Dziękujęmy!

Zasady realizacji projektu w ramach #SU-w-ak.

Najważniejsze zasady realizacji projektu, finansowanego w ramach dotacji #SU-w-ak:

1- Przyznana dotacja jest przekazywana poprzez pokrycie wszystkich wydatków na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego (dane do faktury : Fundacja Oświatowa im.ks. S.Konarskiego, ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków, NIP: 945 18 98 195) Faktury czy też rachunki należy wysyłać na adres e-mail: fundacja.fakturyprojektowe@gmail.com (UWAGA : faktury wysyłane pod inny adres e-mail nie będą opłacane. W tytule e-maila z fakturą do zapłaty bardzo proszę o wpisanie następującej treści: „nazwa szkoły, tytuł projektu- faktura do zapłaty”).

2- Jesteście Państwo zobowiązani do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu (merytorycznej) przez okres 5 lat.

3- Prosimy o stałe informowanie Fundacji o postępach w realizacji projektu społecznego, wszystkich zmianach i problemach związanych z jego realizacji, drogą elektroniczną: fundacja.mlodziez@gmail.com. Przypominamy, że przedstawiciele Fundacji mogą brać udział w organizowanych przez Państwa przedsięwzięciach (oczywiście zgodnie z wytycznymi sanitarnymi), dlatego tak ważne jest to abyśmy wiedzieli kiedy i gdzie się one będą obywać na co najmniej 3 dni wcześniej – o tym, że ktoś się pojawi będziecie Państwo informowani drogą elektroniczną.

4- Jesteście Państwo zobowiązani do udzielania informacji, że Państwa projekt jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie oraz o zamieszczenie tej informacji na wszelkich materiałach związanych z realizacją projektu wraz z logo programu, które zamieszczam w załączeniu ( UWAGA: bardzo prosimy o nie udzielanie informacji iż, Państwa projekt realizowany jest pod patronatem Fundacji lub UMK).

5- Jesteście Państwo zobowiązani do sporządzenia i wysłania w ciągu 5 dni od zakończenia realizacji projektu, relacji z przeprowadzonego przez siebie projektu dotacyjnego wraz ze zdjęciami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak- (RELACJA z realizacji projektu – wzór do pobrania).

6- Jesteście Państwo zobowiązani do przedłożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji (merytorycznego oraz finansowego) do 2 tygodni od dnia zakończenia projektu zgodnie z Regulaminem Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak (FORMULARZ SPRAWOZDANIA – wzór do pobrania),

7- Projekt musi być zrealizowany według pomysłu młodzieży i z ich znaczącym zaangażowaniem.

8- W jego realizację musi włączyć się opiekun samorządu uczniowskiego oraz w miarę możliwości przedstawiciele organów samorządu uczniowskiego.

9- Przypominamy też, że mają Państwo prawo do realizacji projektu w wersji on-line w związku z pandemią.

Życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 784 043 896, 12 411 07 95 lub e-mailowego: fundacja.mlodziez@gmail.com.

 

Dodaj komentarz

Close Menu