Nowy projekt „Szkolny wolontariat na plus” – zgłoś swoją szkołę

Nowy projekt „Szkolny wolontariat na plus” – zgłoś swoją szkołę

Startujemy z nowym projektem „Szkolny wolontariat na plus”. Zapraszamy do udziału w projekcie małopolskie szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.

Co zyska szkoła w ramach udziału w projekcie:
a) całościowe wsparcie 6 szkolnych klubów wolontariatu:
– Indywidualna diagnoza potrzeb w ramach szkolnego wolontariatu;
– Analiza przeprowadzonej diagnozy wraz z propozycją rozwiązań;
– Coaching / Wsparcie w podejmowanych działaniach.
b) otrzyma dotację w kwocie 1000 złotych na realizację minimum jednego własnego projektu wolontaryjnego (wydarzenie charytatywne, społeczne lub integracyjne).

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie – PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ON-LINE / zgłoszenia do 10 czerwca lub do wyczerpania miejsc/.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Najważniejsze informacje o projekcie

1. W projekcie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Województwa Małopolskiego, które:
a) zgłosiły chęć uczestnictwa w nim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.oswiatowa.pijarzy.pl;
b) posiadają na swoim terenie: szkolny klub wolontariatu/radę wolontariatu i chcą go/ją rozwijać lub planują utworzenie w/w organu i rozpoczęcie jego działalności.

2. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 6 szkół (w tym podstawowych i ponadpodstawowych). Z zakwalifikowanymi szkołami zostanie podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu.

3. Uczestnicy projektu będą zobowiązani do udziału w 6 godzinnych warsztatach e-learningowych (on-line) przeznaczonych zarówno dla członków szkolnych klubów wolontariatu/ rad wolontariatu jak i opiekunów tego organu. Termin warsztatu (we wrześniu 2022) będzie podany do wiadomości Uczestników.

4. Uczestnicy projektu mają prawo korzystać w celu przygotowania i realizacji projektu dotacyjnego z sali udostępnionej przez Realizatora w terminie 28.10 do 17.12.2021 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów (ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków), zgodnie z harmonogramem, który zostanie im przekazany.

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenie do projektu oznacza automatycznie możliwość realizacji swojego projektu wolontaryjnego (zgodnie z regulaminem).

Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty

Więcej informacji

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu e-mail: fundacja.szkoly@gmail.com lub telefonicznego 12 411 07 95.

Realizatorem projektu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Dodaj komentarz

Close Menu