Paczki świąteczne – gotowe :)

Paczki świąteczne – gotowe :)

W ramach rozmaitych aktywności przedświątecznych Fundacja Oświatowa realizuje projekt „Radosne Święta Bożego Narodzenia oraz świąteczne paczki dla starszych i samotnych”.
Jednym z etapów projektu jest przygotowanie świątecznych paczek dla Potrzebujących zamieszkujących głównie na terenie Parafii Najświętszego Imienia Maryi oraz Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie.

Dziękujemy!

Wczoraj Uczniowie Liceum Pijarów dzielnie pomagali nam pakować upominki, w których poza herbatą, olejem, kawą, słodyczami, czy innymi produktami spożywczymi, znalazły się także karteczki z życzeniami wykonane własnoręcznie przez Grupę Wolontariatu Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów. Dzisiaj przygotowane paczuszki pojechały w świat… czyli do naszych pijarskich Parafii, gdzie zostaną przekazane w ręce osób starszych, samotnych…

Dziękujemy zaangażowanym w przedsięwzięcie Nauczycielom i Uczniom – Liceum oraz Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów, a także Ojcom Pijarom.

Wkrótce przekażemy informacje na temat kolejnych działań związanych z realizacją projektu 🙂

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Radosne Święta Bożego Narodzenia oraz świąteczne paczki dla starszych i samotnych, realizowane przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Dodaj komentarz

Close Menu