Podsumowanie projektu „Młodzi krakowianie działają lokalnie”

Podsumowanie projektu „Młodzi krakowianie działają lokalnie”

Projekt zakończony

Od 1 października do 30 grudnia 2019 roku Fundacja realizowała projekt „Młodzi krakowianie działają lokalnie” finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków. Miał on na celu popularyzowane realizacji projektów społecznych przez młodzież, a także propagowanie aktywności społecznej w zaangażowanie w życie miasta Krakowa i społeczności lokalnej.

Uczestniczyło w nim udział ponad 60 młodych krakowian wieku 13- 20 lat.  W trakcie realizacji projektu:

 • wzięli oni udział w warsztatach, podczas których zdobyli wiedzę jak przygotować, zrealizować i rozliczyć swój własny projekt społeczny;
 • zrealizowali własny projekt społeczny, uzyskując na jego realizację dotację w kwocie 2 000 zł (w sumie zrealizowano 12 projektów);
 • otrzymali wsparcie w postaci konsultacji na etapie konstruowania projektu oraz jego realizacji;
 • mieli zapewnioną możliwość korzystania z sali na etapie przygotowywania i realizacji własnych projektów;
 • otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w projekcie „Młodzi krakowianie działają lokalnie” .
 
 

Jakie inicjatywy społeczne zrealizowała młodzież?

Każdy z poniższych projektów przyczynił się do integracji młodzieży ze społecznością lokalną oraz zwiększenia ich umiejętności w zakresie organizacji i realizacji projektów społecznych. Nie bez znaczenia pozostawała pomoc udzielana młodym ludziom ze strony nauczycieli, opiekunów grup wolontariatu, trenerów oraz dyrektorów szkół, a także a może przede wszystkim osób i instytucji, które otwarły się na młodzież i pozwoliły jej realizować zaplanowane działania.

12 działań lokalnych:

 • „Ogródek rekreacyjno- rozrywkowy Chemobudowa”- Zespołu Szkół Budowlanych PPBP „Chemobudowa Kraków SA- polegał on na uprzątnięciu terenu przed szkołą – dostępnego zarówno dla uczniów jak i dla mieszkańców osiedla – oraz zainstalowaniu w tym miejscu ławek, kwietników, drzewek, tak, aby przestrzeń ta mogła stać się miejscem spotkań.
 • „Koncert: „Drogi do Wolności” i warsztaty samorozwojowe”- Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza- projekt polegał na organizacji koncertu z okazji Dnia Niepodległości oraz 70-lecia Nowej Huty oraz warsztatów m.in. introligatorskich, fotograficznych, plastycznych dla osób zamieszkujących osiedla sąsiadujące ze szkołą.
 • „Przez muzykę do serca”- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im.
  Chopina – projekt polegał na organizacji koncertu mikołajkowego oraz warsztatów muzycznych dla mieszkańców jednego z domów pomocy społecznej w Krakowie.
 • „Uczniowie na pomoc czworonożnym – zbiórka karmy i Wielkie Szycie”- VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza- projekt polegał na organizacji warsztatów z szycia toreb ekologicznych, połączonych ze zbiórką karmy dla jednej z krakowskich organizacji dla zwierząt oraz kampanią informacyjną. Skierowany był dla mieszkańców Krakowa oraz uczniów szkoły.
 • „Impreza andrzejkowa dla dzieci i młodzieży”- VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza – projekt polegający na organizacji zabawy andrzejkowej dla mieszkańców jednej z placówek opiekuńczo –wychowawczych w Krakowie. Realizatorki projektu zorganizowały liczne konkursy i zabawy tak, aby jak najbardziej umilić czas uczestnikom zabawy.
 • „Spotkanie świąteczne dla osób samotnych i starszych”- Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. S. Konarskiego- projekt polegał na organizacji spotkania świątecznego dla około 80 osób samotnych i starszych zamieszkujących pobliskie szkole osiedla.
 • „Między nami, pokoleniami – radosne przedświąteczne spotkanie”- Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte – projekt polegał na organizacji spotkania świątecznego na terenie jednego z krakowskich domów pomocy społecznej, podczas, którego miało miejsce wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych, śpiewanie kolęd oraz odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • „Hałas STOP” – Szkoły Podstawowej nr 86 im. Powstańców Śląskich – projekt polegał na organizacji „Cichej Manify” na jednym z Krakowskich osiedli połączonej z kampanią informacyjną dla jego mieszkańców odnośnie hałasu i jego konsekwencji. Ponadto w ramach projektu odbyła się kampania antyhałasowa w szkole mająca na celu zmniejszenie poziomu hałasu na jej terenie.
 • „101 Maxi Granie”- Szkoły Podstawowej nr 101 im. Hansa Christiana Andersena – projekt polegał na realizacji warsztatów dla przedszkolaków oraz realizacji wywiadów z zaangażowanymi społecznie ludźmi, które następnie puszczane były uczniom szkoły poprzez radiowęzeł.
 • „Piłkarski Turniej -Starsi dla Młodszych”- Polskiej Akademia Piłki Nożnej- polegała na realizacji turnieju piłkarskiego w trakcie, którego starsi zawodnicy postawili się w roli trenerów i sędziów – miał on na celu integrację między poszczególnymi „pokoleniami” zawodników.
 • „W warsztacie św. Mikołaja – Mikołajki dla dzieci”- Grupy Wolontariatu Calasanz- polegał na realizacji spotkania mikołajkowego dla dzieci uczęszczających do jednej z Krakowskich świetlic. Młodzież przygotowała dla dzieci dużo atrakcji wprowadzając je tym samym w świąteczny klimat.
 • „Przedświąteczne Spotkanie z Mikołajem”- Klubu Sportowego Opatkowianka –  projekt polegał na integracji młodzieży i dorosłych w ramach klubu, a także promocję aktywnego trybu życia. Spotkanie odbyło się w świątecznej atmosferze.

Dodaj komentarz

Close Menu