Program #SU-w-ak – FAQ – najczęściej zadawane pytania

Program #SU-w-ak – FAQ – najczęściej zadawane pytania

Program #SU-w-ak – FAQ – najczęściej zadawane pytania

Dla wszystkich uczestników Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak, jak również osób zainteresowanych udziałem w programie przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.
Mamy nadzieję, że lista pomoże w przygotowaniu własnych samorządowych projektów 🙂

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co to jest #SU-w-ak?
Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak (czyli Samorząd Uczniowski w Akcji), to program, w którym mogą wziąć udział samorządy uczniowskie z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.
Program jest finansowany ze środków Miasta Krakowa, a jego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Kto i w jaki sposób może zgłosić się do programu?
Do programu mogą zgłosić się samorządy uczniowskie z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia należy dokonać poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: https://mlodziez.krakow.pl/rejestracja-do-programu-suwak-szkola/
Udział w konkursie dotacyjnym w ramach programu #SU-w-ak jest możliwy tylko i wyłącznie dla Samorządów Uczniowskich, których szkoły dokonały zgłoszenia do programu.

Z czego składa się program #SU-w-ak?
Program obejmuje: warsztaty (w formie on-line), konsultacje z ekspertem, konkursy dotacyjne na realizację własnych projektów oraz zamieszczenie ich opisów w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk.

Kiedy odbywają się warsztaty i konsultacje?
Warsztaty on-line odbywają się do 30.11.2020r., z kolei konsultacje z ekspertem są prowadzone aż do 31.05.2021r. Wszystkie terminy zarówno warsztatów, jak i konsultacji są podawane na bieżąco na stronie internetowej: www.oswiatowa.pijarzy.pl .
Materiały z warsztatów zostaną udostępnione na stronie www.oswiatowa.pijarzy.pl .
Udział w warsztatach i konsultacjach nie jest obowiązkowy, jednak w znaczący sposób może pomóc w realizacji projektów przez Samorządy Uczniowskie.

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie dotacyjnym i otrzymać dotację na własny projekt?
Aby wziąć udział w konkursie dotacyjnym należy złożyć wypełniony wniosek/ofertę w konkursie dotacyjnym i przesłać jej skan w podanych terminach na adres e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com.
Formularz oferty, jak również regulamin konkursu są dostępne na stronie: https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-wa-k-jak-szkola-moze-skorzystac-z-programu/

W jednej edycji naboru wniosków każda ze szkół może zgłosić od 1 do 5 projektów dotacyjnych.

Które projekty otrzymają dotację?
O przyznaniu dotacji decyduje średnia ocen uzyskanych od ekspertów. Do przyznania dotacji konieczne jest uzyskania średniej na poziomie co najmniej 6pkt.
Łączna suma środków na realizację projektów dotacyjnych w ramach wszystkich edycji konkursów wynosi 70 000 zł.
Ze szkołami, które otrzymają dotację w ramach konkursów dotacyjnych podpisane zostanie Porozumienie o realizacji projektu dotacyjnego zawierające warunki realizacji i rozliczenia projektu.

Kiedy możemy złożyć swój wniosek o dotację?
Kolejne edycje konkursów dotacyjnych odbędą się w następujących terminach:
dla projektów realizowanych w 2020r. oraz w styczniu i lutym 2021r.:
02 do 13 listopada 2020 r.,
dla projektów realizowanych od stycznia do maja 2021r.:
04 do 15 stycznia 2021r.,
01 do 12 marca 2021 r.,
01 do 12 kwietnia 2021 r.

Jaka jest wysokość dotacji?
W ramach projektu dotacyjnych można otrzymać dotację w kwocie minimum 500,00 złotych,
a maksymalnie 2000,00 złotych.

W jaki sposób przekazywana jest dotacja?
Dotacja jest przekazywana poprzez pokrycie wszystkich wydatków na podstawie faktur
i rachunków wystawionych na Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego.

Czy w ramach projektu trzeba wnieść wkład własny finansowy?
Nie, Samorząd Uczniowski nie wnosi wkładu własnego finansowego do projektu.

W jakim terminie można realizować projekty?
Projekty mogą być realizowane do 31.05.2020r., z tym, że projekty rozpoczęte w 2020 roku muszą zakończyć się do 31.12.2020r.

Jakie projekty mogą być realizowane?
Projekty dotacyjne dotyczyć powinny co najmniej jednego z następujących obszarów:

 • integracja społeczności uczniowskiej,
 • edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia,
 • kultura,
 • ekologia,
 • zdrowy tryb życia,
 • promocja przedsiębiorczości,
 • działalność charytatywna,
 • współpraca ze społecznością lokalną.

Zgłoszone do konkursu projekty powinny być przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego i realizowane w głównej mierze według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem.
Do programu nie można zgłosić projektów, które zostały rozpoczęte wcześniej lub były wcześniej realizowane przez szkołę ubiegającą się o dofinansowanie. Konkursowe projekty nie mogą wynikać z rocznego planu szkoły, ani też być akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury.
W realizację projektu musi być zaangażowany Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?
W ramach Dotacji mogą być finansowane jedynie:

 • Materiały dydaktyczne dla uczestników;
 • Zakup lub wynajem potrzebnego sprzętu;
 • Wyżywienie dla uczestników organizowanego w ramach projektu dotacyjnego wydarzenia;
 • Przygotowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych – do 10% dotacji;
 • Zakup materiałów pomocniczych;
 • Zakup lub wynajem usług;
 • Zakup środków odkażających oraz ochronnych;
 • W wyjątkowych przypadkach za zgodą Fundacji Oświatowej mogą być uwzględnione inne wydatki, które są konieczne do poniesienia ze względów merytorycznych.

W wyjątkowych przypadkach za zgodą Fundacji Oświatowej mogą być uwzględnione inne wydatki, które są konieczne do poniesienia ze względów merytorycznych.

Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?
Zachęcamy do zapoznania się z:
REGULAMIN PROGRAMU SUWAK
FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ – SUWAK
KARTA OCENY WNIOSKU – SUWAK
FORMULARZ SPRAWOZDANIA – SUWAK
FORMULARZ_WNIOSKU_POKAZOWY_SUWAK

Mam jeszcze pytania odnośnie programu #SU-wak, gdzie znajdę więcej informacji?
Zapraszamy na stronę www.oswiatowa.pijarzy.pl
Zachęcamy również do kontaktu:
tel. 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Dodaj komentarz

Close Menu