#SU-w-ak 2022/2023 podsumowanie I etapu realizacji

#SU-w-ak 2022/2023 podsumowanie I etapu realizacji

Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak w roku szkolnym 2022/2022. Czas na krótkie podsumowanie. Zobaczcie co udało się Nam wspólnie zrobić.

Podsumowanie I etapu realizacji

30 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, zapisało się do Programu;
Odbyły się 2 edycje konkursów dotacyjnych na realizację projektów samorządowych- przed nami w 2023 roku są kolejne 3;
18 szkół wystartowało w konkursie dotacyjnym prezentując swoje projekty;
• Zrealizowano 17 projektów samorządowych za kwotę łączną niespełna 24 000,00 złotych:
Szkoła Podstawowa nr 93 im. L. Rydla- „Miesiąc zdrowia psychicznego”
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1- „Kapucyńska 2 świętuje, czyli 140 lat naszego Ekonomika” oraz „Zielono mi – Ekopoczekalnia w Ekonomiku”
Szkoła Podstawa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 – „Noc w szkole”
XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Romana Ingardena- „Dżungla”
Szkoła Podstawowa nr 80- „Świąteczny zawrót głowy”
Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich- „Szyję- Żyję EKO!”
Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego- ” Mini – radiowęzeł szkolny w SP nr 62 w Krakowie”
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. St. Konarskiego- „ZaSuwaj do tańca” i „Świato+Cień=Sztuka + Chill”
Szkoła Podstawowa nr 64- „Chodź, pogadamy”
Szkoła Podstawowa nr 91, im. Janusza Kusocińskiego- „Warsztaty Bożonarodzeniowe”
XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza- „La semanda del Uno. (Tydzień „Uno”)” i „Herbaciany Kącik”
Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych im. Z.Klemensiewicza- „Po pierniku w Poligrafiku”
Liceum im. Piotra Michałowskiego TSSP- ” Czytamy RAZEM !”
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące- „Salezjanie got talents”.

Zrealizowano 8 godzin warsztatów on-line dla członków oraz opiekunów samorządów uczniowskich- kolejnych 8h warsztatów już w lutym;
Wydano broszurę dotyczącą promocji samorządność;
14 wizytacji osobistych i online w tracie realizacji projektów samorządowych;
• bardzo liczne – konsultacje (staraliśmy się je policzyć… ale to chyba niemożliwe 😊) konsultacje odbywały się osobiście, on-line, telefonicznie, e-mailowo.

Dziękujemy!

DZIĘKUJEMY: wszystkim uczniom, nauczycielom oraz władzom szkół biorącym udział w Programie SU -w-ak, za Waszą aktywność i zaangażowanie.

Przypominamy, że program realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” i finansowany z środków Miasta Krakowa.
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego ma przyjemność być operatorem programu.

Dodaj komentarz

Close Menu