#SU-w-ak: broszura promująca samorządność

#SU-w-ak: broszura promująca samorządność

W ramach Programu wsparcia samorządów uczniowskich #SU-w-ak przekazujemy Broszurę promującą samorządność uczniowską.

Mamy nadzieję, że stanowić ona będzie inspirację do przeprowadzenia działań promujących m.in. samorząd uczniowski i jego działalność w szkołach.

Broszura do pobrania->

Przypominamy, że szkoły, które otrzymały dotację w Programie #SU-w-ak, zgodnie z regulaminem, są zobowiązane do przeprowadzenia akcji promującej samorządność uczniowską (do 22.05.2024 roku).

Dodaj komentarz

Close Menu