#SU-w-ak: konkurs dotacyjny od 01. do 11.02.2022

#SU-w-ak: konkurs dotacyjny od 01. do 11.02.2022

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu dotacyjnego w ramach „Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak”.

Przypominamy, że Program ten jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

III edycja konkursu dotacyjnego dla samorządów trwa od 01 do 11 lutego 2022r.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować swoją szkołę za pośrednictwem formularza on-line: FORMULARZ REJESTRACJI.

​Aby wziąć udział w konkursie dotacyjnym należy złożyć wypełniony Wniosek Dotacyjny i przesłać jego podpisany przez dyrektora szkoły skan na adres e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Wniosek Dotacyjny, jak również Regulamin Programu są dostępne na stronie: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Najważniejsze informacje

1) Szkoły zgłoszone do Programu mogą ubiegać się o dofinansowanie od 500 zł do 2000 zł na realizację projektu samorządowego.

2) W ramach każdej z edycji konkursu każda szkoła może zgłosić
2 projekty samorządowe.

3) Projekty samorządowe dotyczyć powinny co najmniej jednego z następujących obszarów:

• integracja społeczności uczniowskiej,
• edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia,
• promocja postaw obywatelskich i patriotycznych,
• kultura,
• ekologia,
• zdrowy tryb życia,
• promocja przedsiębiorczości,
• działalność charytatywna,
• współpraca ze społecznością lokalna.

4) Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty samorządowe, które:
a. są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem,
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu,
c. zakładają, że co najmniej 40 % dotacji zostanie przeznaczone na realizację działań związanych bezpośrednio z aktywnością uczniów, w tym np. zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły,
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych,
f. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury,
g. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
h. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
i. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

5) W ramach tej edycji konkursu składać można wnioski na projekty, których realizacja rozpocznie się i zakończy do 21.05.2022 roku.

6) Dotacja zostanie przyznana samorządom uczniowskim na podstawie projektu samorządowego zawartego we Wniosku Dotacyjnym, podpisanego, zeskanowanego i przesłanego do Fundacji drogą elektroniczną na adres: fundacja.mlodziez@gmail.com we wskazanym wyżej terminie. Zachęcamy do wysłania na podany adres wniosków również do konsultacji.

7) Szkoły biorące udział w konkursie dotacyjnym zostaną powiadomione o jego wynikach oraz wysokości przyznanej dotacji za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Lista rankingowa zostanie też ogłoszona na stronie internetowej Fundacji.

Więcej informacji o konkursie dotacyjnym oraz programie znajdziecie Państwo tutaj: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Pytania? Wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Zachęcamy również do udziału:
1- w warsztatach dla uczniów i nauczycieli w dniach 08.02 i 09.02- więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj : https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-szkolenia-on-line-dla-uczestnikow/
2- w konsultacjach poprzez aplikację ZOOM – dane do logowania oraz terminy znajdziecie Państwo tutaj : https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-konsultacje-w-lutym/

Dodaj komentarz

Close Menu