#SU-w-ak: Nabór do III edycji konkursu dotacyjnego

#SU-w-ak: Nabór do III edycji konkursu dotacyjnego

Ruszył nabór do III edycji konkursu dotacyjnego w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak.

Projekty dotacyjne mogą dotyczyć następujących obszarów: integracja społeczności uczniowskiej, edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia, kultura, ekologia, zdrowy tryb życia, promocja przedsiębiorczości, działalność charytatywna, współpraca ze społecznością lokalną.

Termin składania wniosków w III edycji: od 1 do 11 marca 2022r. (do godz. 23.59)

Wnioski należy przesyłać w formie skanu na adres e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Szczegółowe informacje, wniosek oraz pozostałe dokumenty do pobrania:
https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Najważniejsze zasady konkursu dotacyjnego

1) Szkoły zgłoszone do Programu mogą ubiegać się o dofinansowanie od 500 zł do 2000 zł na realizację projektu samorządowego.

2) W ramach każdej z edycji konkursu każda szkoła może zgłosić 2 projekty samorządowe.

3) Projekty samorządowe dotyczyć powinny co najmniej jednego z następujących obszarów:
• integracja społeczności uczniowskiej,
• edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia,
• promocja postaw obywatelskich i patriotycznych,
• kultura,
• ekologia,
• zdrowy tryb życia,
• promocja przedsiębiorczości,
• działalność charytatywna,
• współpraca ze społecznością lokalna.

4) Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty samorządowe, które:
a. są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem,
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu,
c. zakładają, że co najmniej 40 % dotacji zostanie przeznaczone na realizację działań związanych bezpośrednio z aktywnością uczniów, w tym np. zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły,
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych,
f. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury,
g. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
h. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
i. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

5) W ramach tej edycji konkursu składać można wnioski na projekty, których realizacja zakończy się do 21.05.2022 roku.

6) Dotacja zostanie przyznana samorządom uczniowskim na podstawie projektu samorządowego zawartego we Wniosku Dotacyjnym, podpisanego, zeskanowanego i przesłanego do Fundacji drogą elektroniczną na adres: fundacja.mlodziez@gmail.com we wskazanym wyżej terminie. Zachęcamy do wysłania na podany adres wniosków również do konsultacji.

7) Szkoły biorące udział w konkursie dotacyjnym zostaną powiadomione o jego wynikach oraz wysokości przyznanej dotacji za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Lista rankingowa zostanie też ogłoszona na stronie internetowej Fundacji.

Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Pytania? Wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu:
telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line (na platformie Zoom). Szczegóły oraz dane do logowania – KLIKNIJ

Dodaj komentarz

Close Menu