#Su-w-ak: ostatnia prosta – informacje dla szkół realizujących projekty

#Su-w-ak: ostatnia prosta – informacje dla szkół realizujących projekty

IV edycja programu #Su-w-ak zbliża się ku końcowi, w związku z tym przypominamy szkołom realizującym projekty kilka najważniejszych kwestii:

1- Wydatkowanie przyznanych środków:

a) przyznana dotacja zostanie Państwu poprzez pokrycie wszystkich wydatków na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego.

b) dane do faktury: Fundacja Oświatowa im.ks. S.Konarskiego, ul. Akacjowa 5,
31-466 Kraków, NIP: 945 18 98 195.

c) zakupy przelewowe (ten sposób wydatkowania środków jest przez Nas preferowany)
Faktury czy też rachunki (przelewowe/proforma) należy wysyłać na adres:
fundacja.fakturyprojektowe@gmail.com – zostanie ona opłacona w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych o czym poinformujemy Państwa e-mailowo. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać potwierdzenie przelewu prosimy o taką informację e-mailową.
– UWAGA : faktury wysyłane pod inny adres e-mail nie będą opłacane. W tytule e-maila z fakturą do zapłaty bardzo proszę o wpisanie następującej treści: „nazwa szkoły, tytuł projektu- faktura do zapłaty”.
– dokonywanie zakupów internetowych, czy też po przez faktury pro forma będzie możliwe najpóźniej do 20.05- tak abyśmy mieli pewność, że zamówienie zostanie zrealizowane, a faktura Vat będzie wystawiona do 27.05.2024r. ;

d) zakupy gotówkowe
Możecie Państwo dokonywać zakupów na faktury gotówkowe, płatności za nie możecie Państwo dokonywać tylko gotówką, nie akceptowane będą płatności kartą płatniczą, Blikiem, szybkim przelewem itp. (dotyczy to również płatności np. w sklepach internetowych).

Za koszty poniesione w ten sposób zwrócimy Państwu gotówkę albo w trakcie wizyty u Państwa w szkole albo zaprosimy Państwa do Naszego Biura- formę i termin ustalimy wspólnie.

UWAGA- w przypadku zakupów gotówkowych powyżej 450 zł (na jednym rachunku) nie możecie Państwo wykazać się jedynie paragonem z NIP-em, konieczne jest posiadanie Faktury VAT.

– rozliczanie się z faktur gotówkowych będzie możliwe do 27.05. – bardzo proszę o skontaktowanie się z Nami do 22.05 w celu umówienia się na rozliczenie gotówkowe;

e) zakupy u sprzedawców zagranicznych
Dozwolone są zakupy jedynie u sprzedawców zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Zakupy u sprzedawców spoza UE są zabronione- wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

2- Promocja:

Zgodnie z Regulaminem Programu jesteście zobowiązani do publicznego informowania o tym, że uczestniczycie w Programie oraz realizujecie projekt/projekty samorządowe.

Możecie robić to na stronie internetowej szkoły lub/i w prowadzonych przez szkołę lub samorząd uczniowski mediach społecznościowych.

Banery promocyjne są dostępne tutaj: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Pamiętajcie Państwo, aby ZAWSZE zamieszczając posty, informację, zdjęcia – promując swoje Suwakowe działania, zamieszczać informacji o źródle wsparcia.
Zalecamy, aby dla większej precyzji przekazu oraz podkreślenia Waszego uczestnictwa w Programie, zamieszczać w treści posta/ informacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych szkoły/ samorządu uczniowskiego następujące stwierdzenia:

W przypadku uczestnictwa w Programie:
Szkoła uczestniczy w Programie Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), finansowanym z środków Gminy Miejskiej Kraków, którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

W przypadku realizacji projektu samorządowego:
Projekt ” ….” (nazwa projektu) jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Zachęcamy aby pod informacjami w mediach społecznościowych oznaczać :
Program #Su-w-ak (@suwak)
Fundację (@Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego) oraz
UMK- a dokładniej Referat ds. Młodzieży (@Młody Kraków)

– dzięki temu będziemy mogli udostępniać Państwa posty na naszych social mediach i promując nie tylko Program ale również Państwa szkoły i samorządy.

Prosimy o przesłanie najpóźniej do 17.05 linku do informacji o uczestnictwie w Programie oraz realizacji projektu samorządowego wraz z banerami, ze strony szkoły lub ze szkolnych mediów społecznościowych.

3- Realizacja projektu:

Wszelkie zmiany w harmonogramie oraz kosztorysie powinny być uzgadniane z koordynatorem Programu #SU-w-ak (Beatą Nosek) oraz zgłaszana za pośrednictwem podpisanego przez opiekuna samorządu uczniowskiego formularza zał. 6 „Prośba o dokonanie zmian w harmonogramie/budżecie”: dostępnego na stronie: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Prosimy o zaproszeniu Nas na realizowane przez Państwa przedsięwzięcia (fundacja.mlodziez@gmail.com)- na co najmniej 3 dni wcześniej.

4- Rozliczenie projektu

Jesteście Państwo zobowiązani do:
sporządzenia i wysłania w ciągu 5 dni od zakończenia realizacji projektu, relacji z przeprowadzonego przez siebie projektu dotacyjnego wraz ze zdjęciami – https://forms.gle/UYGoj4en2CJMVpic7 ;
sporządzenia i wysłania sprawozdania z wykorzystania dotacji do 2 tygodni od dnia zakończenia projektu – formularz: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

UWAGA – sprawozdanie oraz relację należy wysłać nie później niż do 27 maja 2024 roku.

5- Promowanie samorządności:
Jednym z założeń Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak jest promocja samorządności uczniowskiej.
W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z Broszurą Promującą Samorządność Uczniowską: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Mamy nadzieję, że stanowić ona będzie inspirację do przeprowadzenia działań promujących m.in. samorząd uczniowski i jego działalność w Państwa szkołach.
Przeprowadzenie akcji promującej samorządność uczniowską (do 22.05.2024 roku) jest obowiązkowe w ramach Programu #SU-w-ak, jedynie dla szkół, które otrzymały dotację (zgodnie z §3, pkt 23d Regulaminu).

Szkoły, które podejmą się realizacji akacji/działań promujących samorządność uczniowską (niekoniecznie korzystając z wysłanej Broszury), bardzo proszę o przesłanie mi krótkiej relacji oraz zdjęć z tego wydarzenia. Zostaną one zamieszczone w mediach społecznościowych Programu #SU-w-ak oraz Księdze Dobrych Praktyk.

Pytania? Zapraszamy do kontaktu.

W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
– telefonicznego 784 043 896, 12 411 07 95 lub
– e-mailowego: fundacja.mlodziez@gmail.com

Dodaj komentarz

Close Menu