#SU-w-ak – pierwsze projekty zrealizowane

#SU-w-ak – pierwsze projekty zrealizowane

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze projekty realizowane w ramach III edycji Programu #SU-w-ak zostały zakończone.
Zachęcamy do zapoznania się z relacjami szkół, by dowiedzieć się jak wiele ciekawych inicjatyw podejmują krakowskie Samorządy Uczniowskie.

Gratulujemy pomysłów oraz sprawnej realizacji.

Relacje szkół


Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie zrealizowała projekt „Szyję – Żyję EKO!”,który zaangażował oprócz samorządu uczniowskiego, grupę wolontariatu oraz wielu uczniów. Oto fragment ich relacji :
„Zorganizowaliśmy warsztaty krawieckie, jubilerskie, plastyczne. Pokazaliśmy jak można zrobić super prezenty dla bliskich z materiałów dostępnych w domu. Robiliśmy biżuterię, szyliśmy woreczki prezentowe, wykonywaliśmy kartki świąteczne. Zorganizowaliśmy też kiermasz przedświąteczny – całkowity dochód przeznaczyliśmy na leczenie i rehabilitację naszego szkolnego kolegi.
Cudownie zaangażowała się społeczność szkolna w organizację zajęć, przebieg, kiermasz. Świetnie się przy tym bawiliśmy, uczyliśmy się od siebie nawzajem a nawet nauczyliśmy nauczycieli jak być kreatywnymi. Pokazaliśmy, że wspólne pasje nie mają lat – zarówno uczeń klasy 2 jak i 8 oraz nauczyciel mogą się świetnie porozumieć – mieć takie same zainteresowania i mogą wymieniać się doświadczeniem.”

Szkoła Podstawowa nr 12 zrealizowała natomiast projekt „NOC W SZKOLE”, który zakładał przede wszystkim integrację uczniów oraz zapoznanie ich z prawami i obowiązkami jakie mają w szkole. Oto fragment ich relacji:
„Celem wydarzania była integracja społeczności uczniowskiej i propagowanie samorządności. Pokazaliśmy, że uczniowie mają realny wpływ na życie szkolne, jego jakość. Podczas „Nocy w szkole” prowadzono gry i zabawy integracyjne oraz akcję dt. promowania praw i obowiązków ucznia w tym ideę samorządności z wykorzystaniem warsztatów plastycznych. W drugiej edycji wydarzenia 2 grudnia, uczniowie starsi kl.6-8 wzięli udział jako wolontariusze w liczbie 20 osób i aktywnie działali jako organizatorzy-gospodarze.
Uczniowie (z organów samorządu uczniowskiego) opracowali regulamin wydarzenia, opracowali program, pomagali w przygotowaniu szkoły, sal, prowadzeniu kawiarenki, prowadzeniu zabaw, zamawianiu pizzy, sprzątaniu szkoły po wydarzeniu. Byli współodpowiedzialni za dyscyplinę i porządek.”

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego zrealizowała projekt „ZaSUwaj do tańca”. Relacja szkoły:
„Udało się zaprosić chętnych uczniów na wydarzenie pt. ZAsuwaj do tańca , które miało miejsce 02.12 wieczorem na terenie szkoły. W imprezie głównie uczestniczyli uczniowie klas 5 i 6. Zorganizowano warsztaty taneczne dla uczniów, które poprowadzili zaproszeni goście z Zespołu Pieśni Tańca Krakus, naukę poloneza oraz poczęstunek – zakupiono pizzę. W czasie imprezy uczniowie oprócz udziału w warsztatach tanecznych mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną nt różnych dyscyplin sportowych przygotowaną przez ucznia klasy piątej oraz wziąć udział w grze – quzie internetowym kahoot przygotowanym przez uczennice z klasy szóstej. Rada Samorządu Uczniowskiego wykonała plakaty – zaproszenie na wydarzenie, pomogła zorganizować poczęstunek – pizzę, a w czasie wydarzenia częstowała uczniów. Uczniowie z trójek klasowych zaangażowali się w przygotowanie prezentacji i quizu na imprezę, a na koniec wręczyli zaproszonym gościom drobne upominki w podziękowaniu za poprowadzone warsztaty taneczne.”

Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków i realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.
Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Dodaj komentarz

Close Menu