Szkolny wolontariat na plus! – aktualności

Szkolny wolontariat na plus! – aktualności

Projekt skierowany do 6 małopolskich szkół nabiera rozpędu.

Obecnie, przeprowadzana jest indywidualna diagnoza potrzeb/problemów.
W ramach tego działania eksperci ds. wsparcia szkolnych klubów wolontariatu diagnozują potrzeby i problemy dotyczące każdego ze szkolnych klubów wolontariatu biorących udział w projekcie. Przede wszystkim przyglądają się funkcjonowaniu grupy/klubu wolontariatu w ramach konkretnej szkoły, rekrutacji członków, podstawom formalnym, na których się opierają (statut szkoły, regulamin, plan działania itp.) współpracy z organizacjami i instytucjami charytatywnymi i społecznymi, a także dotychczasowej działalności w środowisku lokalnym.

We wrześniu odbędą się spotkania z wolontariatem w każdej szkole. A następnie zostanie przedstawiona indywidualna diagnoza.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu