IV edycja konkursu dotacyjnego w ramach programu #SU-w-ak

IV edycja konkursu dotacyjnego w ramach programu #SU-w-ak

IV edycja konkursu dotacyjnego w ramach programu #SU-w-ak

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu dotacyjnego, realizowanego w ramach programu #SU-w-ak.
Wnioski dotacyjne można składać od 18 do 28 stycznia 2021r.
Program #SU-w-ak jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Pula środków do wykorzystania w tej edycji to 10 000,00 złotych (łącznie).

Szkoły mogą składać w tej edycji maksymalnie 5 wniosków o dotację na kwoty od 500 do 2000 złotych (każdy projekt).

Pytania dotyczące konkursu dotacyjnego?

Dodaj komentarz

Close Menu