Już 32 projekty Samorządów Uczniowskich z dotacją w ramach programu #Su-w-ak !

Już 32 projekty Samorządów Uczniowskich z dotacją w ramach programu #Su-w-ak !

Mimo panującej pandemii samorządy uczniowskie z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcą działać i potrafią to robić w sposób niezwykle kreatywny w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak.

Realizowane projekty

W ramach programu #SU-w-ak w 2020 roku dofinansowano 17 projektów samorządowych na łączną kwotę niemal 30 000 zł, a w tym roku dotację przyznano już 15 projektom samorządowym na łączną kwotę niemal 20 000 zł. Dotyczą one wielu kwestii począwszy od zdrowia psychicznego, wielokulturowości, patriotyzmu, działalności charytatywnej, integracji wewnątrzszkolnej aż po organizację przestrzeni dla uczniów w szkołach lub na należących do nich terenach zielonych.

1 marca startuje kolejna edycja konkursu dotacyjnego. Serdecznie zapraszamy do udziału 🙂

Więcej informacji o programie: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

#SU-w-ak

Program #SU-w-ak realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” i finansowany z środków Miasta Krakowa. Jego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Samorządy uczniowskie z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają możliwość dofinansowania swoich działań poprzez udział w konkursie dotacyjnym, uczestnictwu w konsultacjach, dostępu do szkoleń online i materiałów szkoleniowych oraz promocji swoich działań w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk.

Dodaj komentarz

Close Menu