#Su-w-ak: II konkurs dotacyjny dla szkół ponadpodstawowych

#Su-w-ak: II konkurs dotacyjny dla szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu dotacyjnego w ramach „Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak” skierowanego dla szkół ponadpodstawowych zapisanych do programu.

Nabór wniosków: od 15.01. do 26.01.2024r.

Wniosek oraz pozostałe dokumenty do pobrania: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Wniosek (w formacie PDF lub Word) wraz z podpisanym przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły i zeskanowanym Formularzem złożenia wniosku dotacyjnego należy przesłać na adres e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

1. W każdej edycji konkursu szkoła może zgłosić do 2 projektów. Każdy z nich na kwotę od 500 do 2000 zł.

2. W ciągu roku szkolnego 2023/2024 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 5 dotacji na realizację projektów samorządowych.

3. Projekty dotacyjne mogą zostać zrealizowane do 22.05.2024.

4. Projekty muszą dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów:
a. integracja społeczności uczniowskiej;
b. integracja i wsparcie uczniów – obcokrajowców;
c. edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia;
d. promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;
e. kultura;
f. ekologia;
g. zdrowy tryb życia;
h. promocja przedsiębiorczości;
i. działalność charytatywna;
j. współpraca ze społecznością lokalną.
Oczywiście mogą dotyczyć więcej niż jednego z nich.

5. Projekty powinny spełniać następujące wymagania:
a. są przygotowane z wyłącznie inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem;
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;
c. mają charakter działań społecznych czynnie angażujących uczniów szkoły;
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;
f. nie są dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych oraz szkolnych kół przedmiotowych i sportowych;
g. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury;
h. nie są także akcjami realizowanymi w ramach innych projektów społecznych;
i. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
j. nie zawierają opłat od uczestników;
k. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
l. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Dodatkowo punktowane będzie:
a. prowadzenie działań mających na celu eliminacje zużycia przy wykonywaniu projektu pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia;
b. korzystanie z zasobów szkoły czy też środowiska lokalnego podczas realizacji projektu;
c. przesłanie maksymalnie 2 minutowego filmiku promującego projekt, na którego realizację składany jest wniosek;
d. składanie wniosku po raz pierwszy.

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu:
telefonicznego: 12 411 07 95 lub 784 043 896 w następujących terminach:
Poniedziałek 9-14
Środa 9-12 oraz 15.30-18.00
Czwartek 8-14

e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Dodaj komentarz

Close Menu