#SU-w-ak: PODSUMOWANIE edycji 2022/2023

#SU-w-ak: PODSUMOWANIE edycji 2022/2023

Program wsparcia samorządów uczniowskich #SU-w-ak realizowany był w roku szkolnym 2022/2023 w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Celem programu było aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

W programie mogły wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Kilka liczb oraz faktów…

49 – to liczba szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, która wzięła udział w Programie;
44 – to liczba szkół, które wystartowały w konkursie dotacyjnym prezentując 93 projektów samorządowych;
29 – to liczba szkół, które zrealizowały projekty samorządowe ( w tym 15 szkół podstawowych i 14 szkół ponadpodstawowych);
45 – to liczba projektów samorządowym które otrzymały dotacje;
5 edycji – w ramach programu odbyło się 5 edycji konkursów dotacyjnych na realizację projektów samorządowych;
prawie 70 000,00 złotych – na taką łączną kwotę Samorządy Uczniowskie zrealizowały projekty
9 miesięcy – tyle trwał program (działania rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku a zakończyły w maju 2023 roku);
16 h – w ramach programu zrealizowany 20 godzin warsztatów on-line;
34 – to liczba wizytacji, które przedstawiciele Operatora złożyli w trakcie realizacji projektów samorządowych;
bardzo liczne – konsultacje (staraliśmy się je policzyć… ale to chyba niemożliwe 😊) konsultacje odbywały się telefonicznie, mailowo oraz on-line;
1 Wirtualna Księga Dobrych Praktyk – jedna, wyjątkowa księga w formie pdf, zawierająca opis zrealizowanych projektów samorządowych (link do publikacji: https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-ksiega-dobrych-praktyk-edycja-2022-2023/)
1 Broszura promująca samorządność uczniowską – udostępniona wszystkim szkołom biorącym udział w Programie.

Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim szkołom, które w tym roku szkolnym zapisały się do Programu, brały udział w szkoleniach, konsultacjach oraz konkursach dotacyjnych.

Mamy nadzieję, że aktywność społeczna i samorządowa we wszystkich szkołach biorących udział w Programie nadal będzie wysoka i przyczyni się zarówno do rozwoju młodzieży jak i szkół.

Dodaj komentarz

Close Menu