#SU-w-ak: zasady dotyczące promocji

#SU-w-ak: zasady dotyczące promocji

Zgodnie z Regulaminem szkoły biorące udział w programie są zobowiązane do informowania o tym, że:
– uczestniczycie w Programie;
– realizujecie projekt/projekty samorządowe.

Jak należy prowadzić promocję w programie #SU-w-ak?

1. Na stronie internetowej szkoły lub/i w prowadzonych przez szkołę lub samorząd uczniowski mediach społecznościowych NALEŻY ZAMIEŚCIĆ BANER PROMOCYJNY (prosimy o wybranie 1 baneru spośród proponowanych poniżej).

2. ZAWSZE zamieszczając posty, informację, zdjęcia – promując swoje Suwakowe działania należy zamieszczać informacji o źródle wsparcia (prosimy o skopiowanie odpowiedniego stwierdzenia poniżej).
a) W przypadku uczestnictwa w Programie należy dołączyć następującą treść:
Szkoła uczestniczy w Programie Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), finansowanym z środków Gminy Miejskiej Kraków, którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.
b) W przypadku realizacji projektu samorządowego należy dołączyć następującą treść:
Projekt ” ….” (nazwa projektu) jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

3. Zamieszczając informacje w mediach społecznościowych szkoły/ samorządu uczniowskiego prosimy o oznaczanie:
– Programu #SU-w-ak (@suwak)
– Fundacji (@Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego) oraz
– Urzędu Miasta Krakowa – a dokładniej Referatu ds. Młodzieży (@Młody Kraków)

Dzięki temu będziemy mogli udostępniać Państwa posty na naszych social mediach i promując nie tylko Program, ale również Państwa szkoły i samorządy.

BANERY PROMOCYJNE DO POBRANIA

Dodaj komentarz

Close Menu