#Su-w-ak: DOGRYWKA – konkurs dotacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

#Su-w-ak: DOGRYWKA – konkurs dotacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy szkoły zapisane do Programu #SU-w-ak do udziału w „Dogrywce”- wspólnej edycji konkursu dotacyjnego dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w ramach „Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak”.

Jest to ostatnia edycja konkursu dotacyjnego w bieżącym roku szkolnym.

Wnioski w ramach „Dogrywki” można składać w terminie od 03 do 15 kwietnia 2024r.

W ramach tej edycji konkursu składać można wnioski na projekty, których realizacja rozpocznie się i zakończy do 22.05.2024 roku.
Przypominamy, że każda szkoła, która zapisała się do Programu #SU-w-ak oraz podpisała Deklarację Uczestnictwa zobowiązana jest do złożenia chociaż jednego wniosku dotacyjnego. W związku z tym te szkoły, które dotychczas nie złożyły żadnego wniosku zachęcamy do udziału w konkursie w sposób szczególny.

Szczegółowe informacje

Aby poprawnie złożyć wniosek należy:
1- uzupełnić Wniosek Dotacyjny na formularzu przesłanym w załączeniu komputerowo;
2- uzupełnić Formularz Złożenia Wniosku Dotacyjnego i dać go do podpisania dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły;
3- Wniosek Dotacyjny (zapisany w formacie Word lub pdf) wraz ze skanem podpisanego Formularza Złożenia Wniosku Dotacyjnego należy wysłać na adres: fundacja.mlodziez@gmail.com we wskazanym wyżej terminie.

Zachęcamy do:
1- wysłania wniosków do konsultacji (najpóźniej na 2 dni przed końcowym terminem składania wniosków) na adres e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com;
2- zapoznania się z webinariami dotyczącymi przygotowania, realizacji oraz rozliczenia projektów. Polecamy je szczególnie tym z Państwa, którzy nie mieli możliwości uczestnictwa w warsztatach. Znajdziecie je Państwo tutaj : https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-webinary/
3- udziału w konsultacjach telefonicznych, osobistych oraz przez aplikację ZOOM – zachęcamy do konsultacji telefonicznych od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00, w razie potrzeby odbycia konsultacji osobistych proszę o kontakt e-mailowy, terminy konsultacji na ZOOM-ie znajdziecie Państwo tutaj: https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-konsultacje-on-line-6/ ;
4- zapoznania się Księgami Dobrych Praktyk z lat ubiegłych, aby się zainspirować, które znajdziecie Państwo tutaj: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-su-w-ak-inspiracje/

Więcej informacji o Programie, a także wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo tutaj: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Przypominam, że Program ten jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Dane kontaktowe

W razie pytań czy też wątpliwości zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej: fundacja.mlodziez@gmail.com lub telefonicznie pod numerami : 12 411 07 95 lub 784 043 896 .

Dodaj komentarz

Close Menu