Ferie w Bullerbynowym Mieście – półkolonia ZAPISY

Ferie w Bullerbynowym Mieście – półkolonia ZAPISY

Zapraszamy do udziału w półkolonii zimowej „Ferie w Bullerbynowym Mieście” organizowanej przez Fundację Oświatową w terminie: 24-28.01.2022r.

Aktualizacja 25.11. – Uwaga! Brak wolnych miejsc!

ZAPISY na listę rezerwową wyłącznie poprzez formularz on-line:

FORMULARZ ZAPISU – kliknij

Szczegółowe informacje

Tematyka:Ferie w Bullerbynowym Mieście” – czyli wspaniała zabawa: pomysłowe zajęcia sportowe, artystyczne, rekreacyjne, warsztaty naukowe, gry i zabawy (również na zewnątrz), lokalne wycieczki i wyjścia (planowane*: centrum zabaw, Muzeum Inżynierii Miejskiej, kino)
*Plan wycieczek może ulec zmianie.

Termin: 24 – 28 stycznia 2022, od godz. 9 do 15.

Uczestnicy: dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej.

Miejsce półkolonii: Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów / w przypadku obostrzeń uniemożliwiających organizację zajęć w budynku Liceum, półkolonia odbędzie się w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów/.

Koszt: 350 złotych* (*w przypadku trudnej sytuacji materialnej cena ustalana indywidualnie).
Zniżki dla rodzeństwa: 320 złotych / dziecko
Kwota obejmuje: wyżywienie (napoje, II śniadanie – drożdżówka/owoc, lunch -1 danie ciepłe), opiekę kadry (1 kierownik, 3 wychowawców), ubezpieczenie, realizację programu półkolonii, zapewnienie środków ochronnych i antybakteryjnych.

ZAPISY: do wyczerpania miejsc lub do 3.01.2022r. tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zapisu on-line: FORMULARZ ZAPISU

Uwaga! W każdym turnusie weźmie udział maksymalnie 36 dzieci (liczy się data /i godzina/ przesłania formularza on-line)

Organizator:
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
tel. 12 411 07 95, e-mail: fundacja.oswiatowa@gmail.com

Ważne informacje:
– Półkolonie będą dostosowane do obowiązujących wytycznych sanitarno – epidemiologicznych. W przypadku wprowadzenia przepisów uniemożliwiających organizację półkolonii, Fundacja będzie zwracała wpłaconą kwotę.
– Fundacja zastrzega, że program półkolonii może ulec zmianie (na przykład ze względu na wprowadzone obostrzenia mogą zostać odwołane wycieczki/ wyjścia).
– Fundacja zastrzega, że w razie ograniczenia możliwości organizacji półkolonii tylko dla dzieci z jednej szkoły, do udziału w półkolonii będą przyjmowani tylko zapisani na poszczególne turnusy uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie.
– Wpłaty zaliczki (50 złotych) proszę dokonywać dopiero po potwierdzeniu mailowym o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię.

Dodaj komentarz

Close Menu