„Radosne Święta Bożego Narodzenia” – podsumowanie II części projektu
burst

„Radosne Święta Bożego Narodzenia” – podsumowanie II części projektu

W ramach zadania „Radosne Święta Bożego Narodzenia” zrealizowano w okresie przedświątecznym także drugi etap projektu skierowany przede wszystkim do osób Potrzebujących mieszkających w centrum Krakowa. Z przyjemnością przedstawiamy relację wolontariuszy z tego wydarzenia:

Dzięki środkom przyznanym na realizację zadania było możliwe przygotowanie wieczerzy wigilijnej oraz paczek świątecznych.
Wieczerzę wigilijną zorganizowano w wynajętych pomieszczeniach Ojców Karmelitów Na Piasku mieszczących się w podziemiach klasztoru „Eliaszówka”.
Wolontariusze zakupili produkty do paczek (artykuły spożywcze, owoce, cytrusy, oraz różnego rodzaju słodycze) oraz przystroili salę na spożycie Wieczerzy. Przed wieczerzą wigilijną nastąpiło pobłogosławienie opłatków z modlitwą i życzeniami dla wszystkich oraz tradycyjne łamanie się opłatkiem wraz z życzeniami…
Następnie przystąpiono do spożywania przygotowanych potraw wigilijnych. Na zakończenie tej uroczystości przy dźwięku kolęd, dzieciom wręczono paczki świąteczne.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Radosne Święta Bożego Narodzenia”, realizowane przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Dodaj komentarz

Close Menu